Het aanvullend pensioen wordt ook wel de tweede pijler genoemd, bovenop het wettelijk pensioen. De meeste werknemers (2,11 miljoen) bouwen een aanvullend pensioen op via het sectoraal pensioenstelsel. Dat zijn er 5 procent meer op twee jaar tijd. Bij de bedrijfspensioenen (1,99 miljoen werknemers) was er dan weer een sterkere groei van 11 procent op twee jaar tijd. Zeventien procent of bijna 600.000 Belgen vallen onder beide stelsels. Een kleine minderheid (319 werknemers) maakt gebruik van het Vrij Aanvullend Pensioenstelsel voor Werknemers.

Het zijn overwegend mannen die een aanvullend pensioen opbouwen, maar het aandeel van vrouwen neemt jaar na jaar toe, zegt de FSMA. Bij de sectorstelsels lag het aandeel vrouwen in 2015 op 39 procent, vijf jaar later was dan 41 procent. Bij de bedrijfspensioenstelsels steeg het aandeel vrouwen van 40 procent in 2015 tot 42 procent in 2020.

Op 1 januari 2020 was er voor 5,3 miljard euro aan reserves opgebouwd bij de sectorale pensioenstelsels, 16 procent meer dan twee jaar eerder. Binnen de bedrijfspensioenstelsels ging het om 53 miljard euro, of een groei met 13 procent tegenover begin 2018.

Het aanvullend pensioen wordt ook wel de tweede pijler genoemd, bovenop het wettelijk pensioen. De meeste werknemers (2,11 miljoen) bouwen een aanvullend pensioen op via het sectoraal pensioenstelsel. Dat zijn er 5 procent meer op twee jaar tijd. Bij de bedrijfspensioenen (1,99 miljoen werknemers) was er dan weer een sterkere groei van 11 procent op twee jaar tijd. Zeventien procent of bijna 600.000 Belgen vallen onder beide stelsels. Een kleine minderheid (319 werknemers) maakt gebruik van het Vrij Aanvullend Pensioenstelsel voor Werknemers.Het zijn overwegend mannen die een aanvullend pensioen opbouwen, maar het aandeel van vrouwen neemt jaar na jaar toe, zegt de FSMA. Bij de sectorstelsels lag het aandeel vrouwen in 2015 op 39 procent, vijf jaar later was dan 41 procent. Bij de bedrijfspensioenstelsels steeg het aandeel vrouwen van 40 procent in 2015 tot 42 procent in 2020.Op 1 januari 2020 was er voor 5,3 miljard euro aan reserves opgebouwd bij de sectorale pensioenstelsels, 16 procent meer dan twee jaar eerder. Binnen de bedrijfspensioenstelsels ging het om 53 miljard euro, of een groei met 13 procent tegenover begin 2018.