Personen met een handicap die geboren zijn voor 1 juli 1966 kunnen onder bepaalde voorwaarden het recht behouden op kinderbijslag, en dit tot hun overlijden. Het gaat hier over de zogenaamde verlengde kinderbijslag. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) geantwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V).

Arbeidsongeschikt

Concreet gaat het om personen met een handicap die minstens 21 jaar oud waren op 1 juli 1987, die toen kinderbijslag genoten en die ofwel 100 procent arbeidsongeschikt erkend waren, dan wel minstens 66 procent lichamelijk of geestelijk ongeschikt waren en tewerkgesteld in een beschutte werkplaats.

Uit cijfers van minister Vandeurzen blijkt dat er begin 2015 in Vlaanderen 12.146 personen recht hadden op zo'n verlengde kinderbijslag. Voor heel België gaat het om 19.277 personen. Voor Vlaanderen worden de uitgaven geraamd op 21,8 miljoen euro, voor heel België op 34,5 miljoen euro. (Belga/NS)

Personen met een handicap die geboren zijn voor 1 juli 1966 kunnen onder bepaalde voorwaarden het recht behouden op kinderbijslag, en dit tot hun overlijden. Het gaat hier over de zogenaamde verlengde kinderbijslag. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) geantwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V). Concreet gaat het om personen met een handicap die minstens 21 jaar oud waren op 1 juli 1987, die toen kinderbijslag genoten en die ofwel 100 procent arbeidsongeschikt erkend waren, dan wel minstens 66 procent lichamelijk of geestelijk ongeschikt waren en tewerkgesteld in een beschutte werkplaats. Uit cijfers van minister Vandeurzen blijkt dat er begin 2015 in Vlaanderen 12.146 personen recht hadden op zo'n verlengde kinderbijslag. Voor heel België gaat het om 19.277 personen. Voor Vlaanderen worden de uitgaven geraamd op 21,8 miljoen euro, voor heel België op 34,5 miljoen euro. (Belga/NS)