Het goedkopere tarief via de begrafenisonderneming is weliswaar alleen mogelijk als die de volledige organisatie van de uitvaart voor zijn rekening neemt en het drukken van het rouwdrukwerk daar een onderdeel van vormt. Is dat niet het geval, dan moet de begrafenisondernemer voor dit werk toch 21 procent btw aanrekenen. Bestaat de opdracht dus alleen uit het drukken van het rouwdrukwerk, dan is er geen concurrentieverstoring tussen beide netten. Geens verwees in zijn antwoord naar een debat op Europees niveau. Volgens de Europese Commissie dienen gelijkaardige goederen en diensten aan hetzelfde btw-tarief onderworpen te worden. Dit is één van de overwegingen die een rol zal spelen bij een eventuele herzienning van de huidige tariefstructuur. Maar een resultaat van dit debat is er nog niet en dus blijft de regeling die in het nadeel van kleine familiale drukkerijen is, vooralsnog bestaan. (Belga)

Het goedkopere tarief via de begrafenisonderneming is weliswaar alleen mogelijk als die de volledige organisatie van de uitvaart voor zijn rekening neemt en het drukken van het rouwdrukwerk daar een onderdeel van vormt. Is dat niet het geval, dan moet de begrafenisondernemer voor dit werk toch 21 procent btw aanrekenen. Bestaat de opdracht dus alleen uit het drukken van het rouwdrukwerk, dan is er geen concurrentieverstoring tussen beide netten. Geens verwees in zijn antwoord naar een debat op Europees niveau. Volgens de Europese Commissie dienen gelijkaardige goederen en diensten aan hetzelfde btw-tarief onderworpen te worden. Dit is één van de overwegingen die een rol zal spelen bij een eventuele herzienning van de huidige tariefstructuur. Maar een resultaat van dit debat is er nog niet en dus blijft de regeling die in het nadeel van kleine familiale drukkerijen is, vooralsnog bestaan. (Belga)