Een aantal overheidsdiensten betaalde tot nog toe zelf de kinderbijslag uit aan de gezinnen van hun personeelsleden. Het is echter de bedoeling dat die activiteit wordt gecentraliseerd bij de RKW. Dat is ook eenvoudiger. Bij de staatshervorming wordt de kinderbijslag op 1 juli 2014 immers overgedragen van het federale niveau naar de regio's. Vanaf dan werkt de RKW als federale instelling voor de Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige Gemeenschap, de Duitstalige gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. In een eerste fase verhuisden de dossiers van werknemers van de Rijkdienst Sociale Zekerheid, Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, Hogeschool Gent en een reeks Franstalige instellingen naar de RKW. De komende maanden volgen die van de NMBS en 54 federale werkgevers zoals de FOD Financiën en de FOD Defensie. Als de overdracht volledig achter de rug is, zal de RKW in 326.000 dossiers kinderbijslag uitbetalen, goed voor een bedrag van 1,5 miljard euro op jaarbasis. (Belga)

Een aantal overheidsdiensten betaalde tot nog toe zelf de kinderbijslag uit aan de gezinnen van hun personeelsleden. Het is echter de bedoeling dat die activiteit wordt gecentraliseerd bij de RKW. Dat is ook eenvoudiger. Bij de staatshervorming wordt de kinderbijslag op 1 juli 2014 immers overgedragen van het federale niveau naar de regio's. Vanaf dan werkt de RKW als federale instelling voor de Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige Gemeenschap, de Duitstalige gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. In een eerste fase verhuisden de dossiers van werknemers van de Rijkdienst Sociale Zekerheid, Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, Hogeschool Gent en een reeks Franstalige instellingen naar de RKW. De komende maanden volgen die van de NMBS en 54 federale werkgevers zoals de FOD Financiën en de FOD Defensie. Als de overdracht volledig achter de rug is, zal de RKW in 326.000 dossiers kinderbijslag uitbetalen, goed voor een bedrag van 1,5 miljard euro op jaarbasis. (Belga)