Om administratieve rompslomp te vermijden, werd belastingplichtigen niet gevraagd om de opbrengsten uit roerende inkomsten aan te geven, werd code 1440 ingevoerd: wie deze code aanvinkt, verklaart op erewoord dat hij geen inkomsten verzwegen heeft, die voor de rijkentaks in aanmerking komen. Een grote meerderheid van de belastingbetalers dient de code dus aan te vinken. 1.2 miljoen Belgen vergaten dat echter te doen, of wisten niet van de verplichting af. Een waarschuwing bij het vergeten van de aangifte, werd pas op begin juni aan Tax-on-web toegevoegd, toen al een groot deel van de elektronische aangiftes verwerkt was. Hoe vaak code 1440 vergeten werd bij de papieren aangiften, is voorlopig niet duidelijk. Alleen wie het afgelopen jaar helemaal geen roerende inkomsten heeft ontvangen waarop roerende voorheffing is betaald, valt in principe niet onder code 1440. In de praktijk zullen dergelijke consumenten echter steeds een absolute minderheid vormen. Immers: ook de opbrengsten van erg 'basic' bankproducten zoals spaarrekeningen, termijnrekeningen en kasbons zijn aan roerende voorheffing onderworpen. Concreet betekent dit dus dat zowat elke Belgische belastingplichtige de code in het achterhoofd dient te houden bij het invullen van de belastingaangifte. Wie de code vergat in te vullen, kan contact opnemen met zijn bankkantoor. Welk gevolg de FOD Financiën zal geven aan deze aangiftes, die in principe onvolledig zijn en dus in aanmerking komen voor een sanctie, is nog niet duidelijk. (Belga)

Om administratieve rompslomp te vermijden, werd belastingplichtigen niet gevraagd om de opbrengsten uit roerende inkomsten aan te geven, werd code 1440 ingevoerd: wie deze code aanvinkt, verklaart op erewoord dat hij geen inkomsten verzwegen heeft, die voor de rijkentaks in aanmerking komen. Een grote meerderheid van de belastingbetalers dient de code dus aan te vinken. 1.2 miljoen Belgen vergaten dat echter te doen, of wisten niet van de verplichting af. Een waarschuwing bij het vergeten van de aangifte, werd pas op begin juni aan Tax-on-web toegevoegd, toen al een groot deel van de elektronische aangiftes verwerkt was. Hoe vaak code 1440 vergeten werd bij de papieren aangiften, is voorlopig niet duidelijk. Alleen wie het afgelopen jaar helemaal geen roerende inkomsten heeft ontvangen waarop roerende voorheffing is betaald, valt in principe niet onder code 1440. In de praktijk zullen dergelijke consumenten echter steeds een absolute minderheid vormen. Immers: ook de opbrengsten van erg 'basic' bankproducten zoals spaarrekeningen, termijnrekeningen en kasbons zijn aan roerende voorheffing onderworpen. Concreet betekent dit dus dat zowat elke Belgische belastingplichtige de code in het achterhoofd dient te houden bij het invullen van de belastingaangifte. Wie de code vergat in te vullen, kan contact opnemen met zijn bankkantoor. Welk gevolg de FOD Financiën zal geven aan deze aangiftes, die in principe onvolledig zijn en dus in aanmerking komen voor een sanctie, is nog niet duidelijk. (Belga)