De rijken worden steeds rijker dan hun minder gegoede landgenoten, omdat ze meer lef hebben. Dat meldt De Standaard op basis van een onderzoek van drie economen, Laurent Bach, Laurent Calvet en Paolo Sodini, die een dataset bestudeerden over de vermogens van de Zweedse bevolking.

Omgerekend kan de 0,01 procent rijkste gezinnen jaarlijks rekenen op een gemiddeld reëel rendement van 10,4 procent op het vermogen. Het mediaangezin - het statistisch gezien 'middelste' gezin, waarvan de helft rijker is en de andere helft armer - moet het stellen met een rendement van 4,2 procent.

De reden voor het aanzienlijke verschil in rendement ligt voor de hand. De allerrijksten nemen eenvoudigweg meer risico's met activa zoals aandelen die kunnen oplopen tot 95 procent van hun vermogen. Bij het mediaangezin blijft het aandeel risicovolle activa beperkt tot 21 procent. Wie meer risico's neemt, kan volgens het onderzoek rekenen op een hoger rendement.

De rijken zijn eigenlijk geen betere beleggers dan wie over een minder groot of beperkt vermogen beschikt, leert het onderzoek. Gecorrigeerd voor het genomen risico halen ze geen hoger rendement dan de rest van de bevolking. Ze beleggen alleen meer in risicodragende effecten en plukken daar de vruchten van, besluit De Standaard.

"Een van de redenen waarom de rijksten zo veel risico kunnen nemen, is net omdat ze zo rijk zijn", zegt Laurent Bach, professor aan de Stockholm School of Economics, in een toelichting aan de krant. "Ze hebben genoeg aan 'zakgeld' om hun dagelijkse kosten te dekken en kunnen hun kapitaalwinsten rustig laten aandikken, zelfs als er een tijdelijke terugval op de financiële markten is. Arme mensen hebben die luxe niet. Zij hebben hun geld nodig om te consumeren, hun hypotheek af te betalen of hun kinderen naar school te sturen", verduidelijkt hij.

Maar er is nog een andere reden waarom minder bemiddelde gezinnen een lager rendement behalen: slecht advies. Volgens de econoom is de analyse van de werkelijke verhouding tussen risico en rendement verkeerd, en worden ze daar niet bij geholpen.

De rijken worden steeds rijker dan hun minder gegoede landgenoten, omdat ze meer lef hebben. Dat meldt De Standaard op basis van een onderzoek van drie economen, Laurent Bach, Laurent Calvet en Paolo Sodini, die een dataset bestudeerden over de vermogens van de Zweedse bevolking.Omgerekend kan de 0,01 procent rijkste gezinnen jaarlijks rekenen op een gemiddeld reëel rendement van 10,4 procent op het vermogen. Het mediaangezin - het statistisch gezien 'middelste' gezin, waarvan de helft rijker is en de andere helft armer - moet het stellen met een rendement van 4,2 procent. De reden voor het aanzienlijke verschil in rendement ligt voor de hand. De allerrijksten nemen eenvoudigweg meer risico's met activa zoals aandelen die kunnen oplopen tot 95 procent van hun vermogen. Bij het mediaangezin blijft het aandeel risicovolle activa beperkt tot 21 procent. Wie meer risico's neemt, kan volgens het onderzoek rekenen op een hoger rendement.De rijken zijn eigenlijk geen betere beleggers dan wie over een minder groot of beperkt vermogen beschikt, leert het onderzoek. Gecorrigeerd voor het genomen risico halen ze geen hoger rendement dan de rest van de bevolking. Ze beleggen alleen meer in risicodragende effecten en plukken daar de vruchten van, besluit De Standaard."Een van de redenen waarom de rijksten zo veel risico kunnen nemen, is net omdat ze zo rijk zijn", zegt Laurent Bach, professor aan de Stockholm School of Economics, in een toelichting aan de krant. "Ze hebben genoeg aan 'zakgeld' om hun dagelijkse kosten te dekken en kunnen hun kapitaalwinsten rustig laten aandikken, zelfs als er een tijdelijke terugval op de financiële markten is. Arme mensen hebben die luxe niet. Zij hebben hun geld nodig om te consumeren, hun hypotheek af te betalen of hun kinderen naar school te sturen", verduidelijkt hij.Maar er is nog een andere reden waarom minder bemiddelde gezinnen een lager rendement behalen: slecht advies. Volgens de econoom is de analyse van de werkelijke verhouding tussen risico en rendement verkeerd, en worden ze daar niet bij geholpen.