Tot nog toe was de renovatiepremie voorbehouden voor individuele woningen. Maar dat verandert nu. Ze is voortaan ook aan te vragen door wie andere gebouwen een herbestemming wil geven. De facturen moeten in dat laatste geval wel dateren van na 1 januari 2014. Het gebouw dat veranderd wordt, moet ook minstens 25 jaar oud zijn. Ook aan de aanvrager worden eisen gesteld. Zo mag het gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen bepaalde grenzen niet overschrijden. Voor een alleenstaande bewoner is dat 40.600 euro. Voor een persoon met iemand ten laste stijgt het tot 57.990 euro. Per persoon ten laste extra komt er 3.250 euro bij. Het inkomen waarmee rekening wordt gehouden, is dat van drie jaar voor de aanvraag. Per pand kan de renovatiepremie slechts eenmaal om de tien jaar worden aangevraagd. Voor sommigen kan het daarom aangewezen zijn te opteren voor een verbeteringspremie. Die kan meermaals worden aangevraagd. (Belga)

Tot nog toe was de renovatiepremie voorbehouden voor individuele woningen. Maar dat verandert nu. Ze is voortaan ook aan te vragen door wie andere gebouwen een herbestemming wil geven. De facturen moeten in dat laatste geval wel dateren van na 1 januari 2014. Het gebouw dat veranderd wordt, moet ook minstens 25 jaar oud zijn. Ook aan de aanvrager worden eisen gesteld. Zo mag het gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen bepaalde grenzen niet overschrijden. Voor een alleenstaande bewoner is dat 40.600 euro. Voor een persoon met iemand ten laste stijgt het tot 57.990 euro. Per persoon ten laste extra komt er 3.250 euro bij. Het inkomen waarmee rekening wordt gehouden, is dat van drie jaar voor de aanvraag. Per pand kan de renovatiepremie slechts eenmaal om de tien jaar worden aangevraagd. Voor sommigen kan het daarom aangewezen zijn te opteren voor een verbeteringspremie. Die kan meermaals worden aangevraagd. (Belga)