"Wie de codes vergat aan te kruisen, kan dit eenvoudigweg per brief, mail of telefoon alsnog meedelen aan de controledienst," klinkt het in een persbericht van de FOD Financiën. Daarmee neemt de overheidsdienst ook de ongerustheid weg over eventuele gevolgen van de vergetelheid. Wie de code vergat aan te vinken, kan zich hoogstens verwachten aan een vraag om inlichtingen van de FOD Financiën, tenminste als er geen kwaad opzet met de niet-aangifte gemoeid is. De codes 1440 en 2440 houden verband met de 'rijkentaks' die de regering- Di Rupo vorig jaar invoerde. Door deze codes aan te kruisen,verklaart de belastingbetaler op erewoord dat hij geen inkomsten heeft die hem in aanmerking doen komen voor de bijkomende roerende voorheffing aan 25 procent (tegenover de gangbare 21 procent) De FOD Financiën ontving 1,2 miljoen onvolledige belastingaangiften via Tax-on-web, op een totaal van 2,7 miljoen. In het merendeel van de gevallen waren belastingplichtigen vergeten de codes in verband met de rijkentaks aan te vinken. Over de omvang van de vergetelheid in de papieren aangiften zijn nog geen cijfers bekend. (Belga)

"Wie de codes vergat aan te kruisen, kan dit eenvoudigweg per brief, mail of telefoon alsnog meedelen aan de controledienst," klinkt het in een persbericht van de FOD Financiën. Daarmee neemt de overheidsdienst ook de ongerustheid weg over eventuele gevolgen van de vergetelheid. Wie de code vergat aan te vinken, kan zich hoogstens verwachten aan een vraag om inlichtingen van de FOD Financiën, tenminste als er geen kwaad opzet met de niet-aangifte gemoeid is. De codes 1440 en 2440 houden verband met de 'rijkentaks' die de regering- Di Rupo vorig jaar invoerde. Door deze codes aan te kruisen,verklaart de belastingbetaler op erewoord dat hij geen inkomsten heeft die hem in aanmerking doen komen voor de bijkomende roerende voorheffing aan 25 procent (tegenover de gangbare 21 procent) De FOD Financiën ontving 1,2 miljoen onvolledige belastingaangiften via Tax-on-web, op een totaal van 2,7 miljoen. In het merendeel van de gevallen waren belastingplichtigen vergeten de codes in verband met de rijkentaks aan te vinken. Over de omvang van de vergetelheid in de papieren aangiften zijn nog geen cijfers bekend. (Belga)