Voor de compensatie maakt de NMBS een onderscheid tussen een occasionele langdurige vertraging en herhaaldelijke kleinere vertragingen. Een vertraging van minstens 60 minuten wordt vergoed tegen 100% van de waarde van een enkele reis. Minimum 20 vertragingen van minstens 15 minuten in zes maanden geeft recht op een compensatie tegen 25% van de waarde van een enkele reis en minimum 10 vertragingen van minstens 30 minuten in zes maanden tegen 50% van de waarde van een enkele reis. De precieze vertraging is het verschil tussen het voorziene aankomstuur volgens de dienstregeling van de NMBS en de werkelijke aankomsttijd in een Belgisch station. Mis je door vertraging van je eerste trein een aansluiting op de volgende trein, dan mag je de totaal opgelopen vertraging in rekening brengen. De voorwaarde is wel dat je de eerstvolgende trein nam naar je bestemming. De vertraging wordt niet in geld uitbetaald, maar in een bon die recht geeft op een gratis binnenlandse reis en 1 jaar geldig blijft. Aanvragen voor compensaties voor een occasionele vertraging moeten binnen de 15 dagen na de reis gebeuren. Bij geregelde vertragingen moet dit binnen de zes maanden na de eerste reis. Bij overmacht door bijvoorbeeld extreem weer of bij aangekondigde stakingen geldt de regeling niet. (Belga)

Voor de compensatie maakt de NMBS een onderscheid tussen een occasionele langdurige vertraging en herhaaldelijke kleinere vertragingen. Een vertraging van minstens 60 minuten wordt vergoed tegen 100% van de waarde van een enkele reis. Minimum 20 vertragingen van minstens 15 minuten in zes maanden geeft recht op een compensatie tegen 25% van de waarde van een enkele reis en minimum 10 vertragingen van minstens 30 minuten in zes maanden tegen 50% van de waarde van een enkele reis. De precieze vertraging is het verschil tussen het voorziene aankomstuur volgens de dienstregeling van de NMBS en de werkelijke aankomsttijd in een Belgisch station. Mis je door vertraging van je eerste trein een aansluiting op de volgende trein, dan mag je de totaal opgelopen vertraging in rekening brengen. De voorwaarde is wel dat je de eerstvolgende trein nam naar je bestemming. De vertraging wordt niet in geld uitbetaald, maar in een bon die recht geeft op een gratis binnenlandse reis en 1 jaar geldig blijft. Aanvragen voor compensaties voor een occasionele vertraging moeten binnen de 15 dagen na de reis gebeuren. Bij geregelde vertragingen moet dit binnen de zes maanden na de eerste reis. Bij overmacht door bijvoorbeeld extreem weer of bij aangekondigde stakingen geldt de regeling niet. (Belga)