"De regeling die van toepassing is voor de toegangstickets voor sportieve manifestaties, namelijk dat er voor de uiteindelijke verkrijger van het ticket wordt aanvaard dat er doorgaans geen sprake is van een te belasten voordeel van alle aard, is geenszins van toepassing voor de reiskosten. Voor de reiskosten zal er steeds moeten worden nagegaan of er al dan niet sprake is van een belastbaar voordeel van alle aard", stelt de fiscus in de circulaire. Hierop bestaan een paar uitzonderingen. Zo zullen de werknemers van de sponsor die de reis maken in opdracht van hun vennootschap om voor de opvang van de gasten en het goede verloop van hun verblijf te zorgen, niet extra worden belast. De fiscus beschouwt hun verplaatsing als een dienstreis en niet als een plezierreis. Dit geldt ook voor mensen die een reis wonnen als prijs voor een deelname aan een wedstrijd als consument. Zij verkrijgen het voordeel immers niet als gevolg van een beroepsactiviteit. Het gratis toegangsticket voor de buitenlandse wedstrijd zelf is, in tegenstelling tot de reis, geen belastbaar voordeel van alle aard. (Belga)

"De regeling die van toepassing is voor de toegangstickets voor sportieve manifestaties, namelijk dat er voor de uiteindelijke verkrijger van het ticket wordt aanvaard dat er doorgaans geen sprake is van een te belasten voordeel van alle aard, is geenszins van toepassing voor de reiskosten. Voor de reiskosten zal er steeds moeten worden nagegaan of er al dan niet sprake is van een belastbaar voordeel van alle aard", stelt de fiscus in de circulaire. Hierop bestaan een paar uitzonderingen. Zo zullen de werknemers van de sponsor die de reis maken in opdracht van hun vennootschap om voor de opvang van de gasten en het goede verloop van hun verblijf te zorgen, niet extra worden belast. De fiscus beschouwt hun verplaatsing als een dienstreis en niet als een plezierreis. Dit geldt ook voor mensen die een reis wonnen als prijs voor een deelname aan een wedstrijd als consument. Zij verkrijgen het voordeel immers niet als gevolg van een beroepsactiviteit. Het gratis toegangsticket voor de buitenlandse wedstrijd zelf is, in tegenstelling tot de reis, geen belastbaar voordeel van alle aard. (Belga)