In het regeerakkoord staat dat de banksaldi zullen worden overgemaakt aan het Centraal Aanspreekpunt, het register van Belgische bankrekeningen van de Nationale Bank. Dat zou een efficiëntiemaatregel zijn met een psychologisch effect, vernam de krant. Belastingplichtigen moeten ertoe aangezet worden snel met hun zwart geld boven water te komen.

Is dat geen opstapje naar een vermogenskadaster? Open VLD ontkent dat met klem. 'Dat zal met ons nooit passeren', aldus voorzitter Egbert Lachaert. 'We laten alleen toe dat rekeningen kunnen worden ingekeken bij sterke indicaties van fraude. Wie daar problemen mee heeft, moet ook maar zeggen dat hij de belastingen niet correct wil innen.'

In het regeerakkoord staat dat de banksaldi zullen worden overgemaakt aan het Centraal Aanspreekpunt, het register van Belgische bankrekeningen van de Nationale Bank. Dat zou een efficiëntiemaatregel zijn met een psychologisch effect, vernam de krant. Belastingplichtigen moeten ertoe aangezet worden snel met hun zwart geld boven water te komen. Is dat geen opstapje naar een vermogenskadaster? Open VLD ontkent dat met klem. 'Dat zal met ons nooit passeren', aldus voorzitter Egbert Lachaert. 'We laten alleen toe dat rekeningen kunnen worden ingekeken bij sterke indicaties van fraude. Wie daar problemen mee heeft, moet ook maar zeggen dat hij de belastingen niet correct wil innen.'