De starters-bvba moet meer mensen ertoe aanzetten om ondernemer te worden. Daarom werd de instapdrempel laag gehouden. Zo kan de onderneming al met 1 euro als kapitaal worden opgericht. Voor een klassieke bvba is minstens 18.550 euro nodig. De voorwaarde is wel dat er een financieel plan moet worden opgemaakt, waarin de starter zijn toekomstige inkomsten en uitgaven raamt. Dit moet gebeuren onder het toezicht van een expert zoals een boekhouder of een bedrijfsrevisor. Tot nog toe moest de starters-bvba na vijf jaar ook worden omgevormd tot een klassieke bvba of nv. Hetzelfde moest gebeuren indien men meer dan vier mensen in dienst nam. Die laatste beperkingen zijn nu opgeheven. Voor een aantal ondernemers was de verplichting om de starters-bvba om te vormen naar een klassieke vennootschap trouwens een belemmering om een vijfde werknemer aan te werven. Andere punten blijven dan weer van kracht. Het gaat onder meer om de beperking van de winst die kan worden uitgekeerd. Zo moet minstens 25 procent van de winst in de onderneming worden gehouden, waar dit bij een klassieke vennootschap 5 procent is. Voorts kan de winst maar ten belope van 13 procent van het (lage) kapitaal worden uitgekeerd indien de ondernemer het voordeel van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting niet wil verliezen. (Belga)

De starters-bvba moet meer mensen ertoe aanzetten om ondernemer te worden. Daarom werd de instapdrempel laag gehouden. Zo kan de onderneming al met 1 euro als kapitaal worden opgericht. Voor een klassieke bvba is minstens 18.550 euro nodig. De voorwaarde is wel dat er een financieel plan moet worden opgemaakt, waarin de starter zijn toekomstige inkomsten en uitgaven raamt. Dit moet gebeuren onder het toezicht van een expert zoals een boekhouder of een bedrijfsrevisor. Tot nog toe moest de starters-bvba na vijf jaar ook worden omgevormd tot een klassieke bvba of nv. Hetzelfde moest gebeuren indien men meer dan vier mensen in dienst nam. Die laatste beperkingen zijn nu opgeheven. Voor een aantal ondernemers was de verplichting om de starters-bvba om te vormen naar een klassieke vennootschap trouwens een belemmering om een vijfde werknemer aan te werven. Andere punten blijven dan weer van kracht. Het gaat onder meer om de beperking van de winst die kan worden uitgekeerd. Zo moet minstens 25 procent van de winst in de onderneming worden gehouden, waar dit bij een klassieke vennootschap 5 procent is. Voorts kan de winst maar ten belope van 13 procent van het (lage) kapitaal worden uitgekeerd indien de ondernemer het voordeel van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting niet wil verliezen. (Belga)