Wie deeltijds werkt, krijgt bovenop het loon vaak nog een uitkering. Dit kan een onderbrekingsuitkering zijn voor mensen die deeltijds tijdskrediet opnemen. Of een inkomensgarantie voor werklozen die sinds kort opnieuw aan de slag zijn om te vermijden dat ze minder zouden verdienen door deeltijds te gaan werken. Het ontslag van deze deeltijdsen kon tot voor kort problemen opleveren, zeker indien dit gebeurde met de uitbetaling van een verbrekingsvergoeding. In dit geval diende de arbeider of bediende niet meer te komen werken. Strikt genomen, bestond in dit laatste geval geen arbeidsovereenkomst meer. Dit betekende ook dat er geen supplementaire uitkeringen konden worden betaald en de betrokkenen dus werden benadeeld. Door een koninklijk besluit dat eind mei in het Staatsblad is verschenen, wordt dit nu opgevangen. Voortaan mag de verbrekingsperiode worden ingekort volgens de tewerkstellingsbreuk. Bijvoorbeeld: 50% bij een halftime. Dat maakt dat de werknemer vroeger in aanmerking komt voor de overstap op een werkloosheidsvergoeding. De administratie paste deze regeling in de praktijk reeds toe. Nu krijgt ze ook een wettelijke basis. Dit geeft de begunstigde meer rechtszekerheid. (Belga)

Wie deeltijds werkt, krijgt bovenop het loon vaak nog een uitkering. Dit kan een onderbrekingsuitkering zijn voor mensen die deeltijds tijdskrediet opnemen. Of een inkomensgarantie voor werklozen die sinds kort opnieuw aan de slag zijn om te vermijden dat ze minder zouden verdienen door deeltijds te gaan werken. Het ontslag van deze deeltijdsen kon tot voor kort problemen opleveren, zeker indien dit gebeurde met de uitbetaling van een verbrekingsvergoeding. In dit geval diende de arbeider of bediende niet meer te komen werken. Strikt genomen, bestond in dit laatste geval geen arbeidsovereenkomst meer. Dit betekende ook dat er geen supplementaire uitkeringen konden worden betaald en de betrokkenen dus werden benadeeld. Door een koninklijk besluit dat eind mei in het Staatsblad is verschenen, wordt dit nu opgevangen. Voortaan mag de verbrekingsperiode worden ingekort volgens de tewerkstellingsbreuk. Bijvoorbeeld: 50% bij een halftime. Dat maakt dat de werknemer vroeger in aanmerking komt voor de overstap op een werkloosheidsvergoeding. De administratie paste deze regeling in de praktijk reeds toe. Nu krijgt ze ook een wettelijke basis. Dit geeft de begunstigde meer rechtszekerheid. (Belga)