Als u werkt bij een bank of verzekeraar, dan kunt u via uw werkgever dikwijls een lening (bijvoorbeeld een woonkrediet of autolening) krijgen aan personeelsvoorwaarden. Bent u bedrijfsleider van een vennootschap, dan kunt u een goedkope lening krijgen van uw vennootschap via de rekening-courant. In beide gevallen betaalt u een interest die merkelijk lager is dan de normale interest. Tot daar het goede nieuws.

Keerzijde van de medaille is dat u op een voordeel van alle aard zal worden belast. Dat voordeel van alle aard wordt berekend op het verschil tussen enerzijds de normale rente op de geld- en kapitaalmarkt, de zogenaamde referentierentevoet, en anderzijds de (lagere) rente die u betaalt. Die referentierentevoeten worden elk jaar door de fiscus in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. De referentierentevoeten die de fiscus hanteert voor inkomstenjaar 2011 werden op 8 maart 2012 gepubliceerd. Voor leningen toegestaan vanaf inkomstenjaar 2012, gelden deze retenvoeten ook, en dit in afwachting van de publicatie van de correcte percentages voor 2012. Deze laatste worden pas begin 2013 bekend gemaakt. De fiscus onderscheidt vier soorten leningen. U vindt de referentierentevoeten in de tabel.

Hypothecaire lening: 3,67%

Niet-hypothecaire lening zonder welbepaalde looptijd: 8,50%

Lening voor de aankoop van een wagen: 0,17% (maandelijks lastenpercentage)

Andere leningen (bv. lening op afbetaling): 0,21% (maandelijks lastenpercentage)

Nemen we het voorbeeld van een bedrijfsleider die via de rekening-courant geld leent van zijn vennootschap. Hij betaalt geen interesten op die lening. In dat geval wordt hij belast op een voordeel in natura berekend op basis van 8,50% per jaar. Als hij in de hoogste belastingschijf van 50% zit, zal hij netto 4,25% per jaar betalen. Ten slotte nog dit: er zal u geen belastbaar voordeel worden aangerekend als u bij de bank aan een lage rentevoet geleend hebt en u geen werknemer van die bank bent.

Johan Steenackers

Als u werkt bij een bank of verzekeraar, dan kunt u via uw werkgever dikwijls een lening (bijvoorbeeld een woonkrediet of autolening) krijgen aan personeelsvoorwaarden. Bent u bedrijfsleider van een vennootschap, dan kunt u een goedkope lening krijgen van uw vennootschap via de rekening-courant. In beide gevallen betaalt u een interest die merkelijk lager is dan de normale interest. Tot daar het goede nieuws. Keerzijde van de medaille is dat u op een voordeel van alle aard zal worden belast. Dat voordeel van alle aard wordt berekend op het verschil tussen enerzijds de normale rente op de geld- en kapitaalmarkt, de zogenaamde referentierentevoet, en anderzijds de (lagere) rente die u betaalt. Die referentierentevoeten worden elk jaar door de fiscus in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. De referentierentevoeten die de fiscus hanteert voor inkomstenjaar 2011 werden op 8 maart 2012 gepubliceerd. Voor leningen toegestaan vanaf inkomstenjaar 2012, gelden deze retenvoeten ook, en dit in afwachting van de publicatie van de correcte percentages voor 2012. Deze laatste worden pas begin 2013 bekend gemaakt. De fiscus onderscheidt vier soorten leningen. U vindt de referentierentevoeten in de tabel.Hypothecaire lening: 3,67%Niet-hypothecaire lening zonder welbepaalde looptijd: 8,50%Lening voor de aankoop van een wagen: 0,17% (maandelijks lastenpercentage)Andere leningen (bv. lening op afbetaling): 0,21% (maandelijks lastenpercentage)Nemen we het voorbeeld van een bedrijfsleider die via de rekening-courant geld leent van zijn vennootschap. Hij betaalt geen interesten op die lening. In dat geval wordt hij belast op een voordeel in natura berekend op basis van 8,50% per jaar. Als hij in de hoogste belastingschijf van 50% zit, zal hij netto 4,25% per jaar betalen. Ten slotte nog dit: er zal u geen belastbaar voordeel worden aangerekend als u bij de bank aan een lage rentevoet geleend hebt en u geen werknemer van die bank bent.Johan Steenackers