De nieuwe regeling voert loon naar werken in. Wie een uitmuntende evaluatie krijgt, kan versneld in een hogere loonschijf komen. Wie 'voldoet aan de verwachtingen' krijgt, volgt de normale curve. En wie een onvoldoende scoort, wordt afgeremd. In het slechtste geval kan zelfs een ontslag volgen. De nieuwe regels zullen gelden voor mensen die nieuw worden aangeworven of worden bevorderd. De anderen blijven in het stelsel van de oude loopbanen, dat weliswaar ook een aantal aanpassingen zal ondergaan. Om het hele systeem te laten draaien, moeten de komende maanden een aantal gesprekken worden gevoerd. Eerst moeten het personeelslid en de evaluator het eens worden over een functiebeschrijving. Nadien volgt een planningsgesprek waarbij de evaluator en het personeelslid zowel kwalitatieve als kwantitatieve prestatiedoelstellingen en, eventueel, persoonlijke ontwikkelingsdoelstellingen vastleggen. Uiteindelijk volgt een functioneringsgesprek met beoordeling over het al dan niet behalen van de doelstellingen. (Belga)

De nieuwe regeling voert loon naar werken in. Wie een uitmuntende evaluatie krijgt, kan versneld in een hogere loonschijf komen. Wie 'voldoet aan de verwachtingen' krijgt, volgt de normale curve. En wie een onvoldoende scoort, wordt afgeremd. In het slechtste geval kan zelfs een ontslag volgen. De nieuwe regels zullen gelden voor mensen die nieuw worden aangeworven of worden bevorderd. De anderen blijven in het stelsel van de oude loopbanen, dat weliswaar ook een aantal aanpassingen zal ondergaan. Om het hele systeem te laten draaien, moeten de komende maanden een aantal gesprekken worden gevoerd. Eerst moeten het personeelslid en de evaluator het eens worden over een functiebeschrijving. Nadien volgt een planningsgesprek waarbij de evaluator en het personeelslid zowel kwalitatieve als kwantitatieve prestatiedoelstellingen en, eventueel, persoonlijke ontwikkelingsdoelstellingen vastleggen. Uiteindelijk volgt een functioneringsgesprek met beoordeling over het al dan niet behalen van de doelstellingen. (Belga)