Er zijn geen bedrijven of geen overheden die geen informatie over klanten en leveranciers verzamelen, samenvoegen of verwerken. Vroeger gebeurde dit op fiches. Later op een bedrijfsintern computernetwerk. En nu op een netwerk dat ook toegankelijk is via het internet. Meteen stellen zich ook grotere beveiligingseisen. De privacy van mensen is immers een kostbaar goed. Ze mag niet zomaar te grabbel worden gegooid.De gegevens over personen mag je trouwens niet zomaar verzamelen en bijhouden. Je moet vooraf hun ondubbelzinnige, vrije en geïnformeerde toestemming hebben of de wet moet het bijhouden van de informatie verplichten. Bovendien mag je de gegevens alleen gebruiken voor het opgegeven doel. En je moet de mensen recht van inzage en correctie geven. Je mag de gegevens ook niet doorgeven, tenzij met het akkoord van de betrokkenen. Maar wat als dit toch gebeurt of als de informatie zomaar te grabbel wordt gegooid? Dan kan de gegevensverzamelaar verantwoordelijk worden gesteld. Heeft de klant van wie de privacy geschonden is dan recht op een vergoeding? "Dat zal de rechtbank moeten uitmaken", zegt woordvoerster Eva Wierz van de Privacycommissie. "Hebben de betrokkenen daardoor schade geleden? Heeft de gegevensbewaarder gehandeld als een goed huisvader? Kon hij iets doen aan het bekendraken van de informatie? Als het om een fout in de programmering gaat, is dat zwaarder dan een gehackte website, maar ook hier zal de rechter desnoods moeten oordelen als de zaak hem wordt voorgelegd." Ondertussen is het trouwens wachten op een Europese richtlijn. Die verplicht organisaties om gegevenslekken zo snel mogelijk te melden aan de nationale toezichthouder. (DLA)

Er zijn geen bedrijven of geen overheden die geen informatie over klanten en leveranciers verzamelen, samenvoegen of verwerken. Vroeger gebeurde dit op fiches. Later op een bedrijfsintern computernetwerk. En nu op een netwerk dat ook toegankelijk is via het internet. Meteen stellen zich ook grotere beveiligingseisen. De privacy van mensen is immers een kostbaar goed. Ze mag niet zomaar te grabbel worden gegooid.De gegevens over personen mag je trouwens niet zomaar verzamelen en bijhouden. Je moet vooraf hun ondubbelzinnige, vrije en geïnformeerde toestemming hebben of de wet moet het bijhouden van de informatie verplichten. Bovendien mag je de gegevens alleen gebruiken voor het opgegeven doel. En je moet de mensen recht van inzage en correctie geven. Je mag de gegevens ook niet doorgeven, tenzij met het akkoord van de betrokkenen. Maar wat als dit toch gebeurt of als de informatie zomaar te grabbel wordt gegooid? Dan kan de gegevensverzamelaar verantwoordelijk worden gesteld. Heeft de klant van wie de privacy geschonden is dan recht op een vergoeding? "Dat zal de rechtbank moeten uitmaken", zegt woordvoerster Eva Wierz van de Privacycommissie. "Hebben de betrokkenen daardoor schade geleden? Heeft de gegevensbewaarder gehandeld als een goed huisvader? Kon hij iets doen aan het bekendraken van de informatie? Als het om een fout in de programmering gaat, is dat zwaarder dan een gehackte website, maar ook hier zal de rechter desnoods moeten oordelen als de zaak hem wordt voorgelegd." Ondertussen is het trouwens wachten op een Europese richtlijn. Die verplicht organisaties om gegevenslekken zo snel mogelijk te melden aan de nationale toezichthouder. (DLA)