Eén van de zaken die je moet regelen als je uiteengaat is de kinderbijslag en aan wie die voortaan betaald wordt. Zeker als je meerdere kinderen hebt kan het op maandbasis om een niet onaanzienlijk bedrag gaan.

Regel het onderling

Je kan samen met je ex een regeling treffen over wat er voortaan met de kinderbijslag gebeurt. Je kan die aan één van jullie beiden laten toekomen, hem verdelen of het geld op een kindrekening zetten waarmee de kosten van de kinderen worden betaald. Zet deze afspraak ook op papier. Je kan dit doen in het kader van een echtscheiding door onderlinge toestemming of -als je niet getrouwd was- in een overeenkomst die je door de rechtbank laat homologeren.

De rechter beslist

Geraak je er onderling niet uit, dan kan de familierechter (of soms de arbeidsrechtbank) beslissen wat er met de kinderbijslag gebeurt. Hierbij kan de rechtbank onder andere rekening houden met waar de kinderen verblijven en wat de financiële draagkracht is van elk van de ouders.

En als je niets doet?

Oefen je na het uiteengaan beide samen het ouderlijk gezag uit, dan wordt de kinderbijslag in principe verder aan de moeder uitbetaald. Als vader kan je de kinderbijslag wel ontvangen als het kind is ingeschreven op jouw adres en je het uitdrukkelijk vraagt aan het kinderbijslagfonds.

Zodra je kind 18 jaar is kijkt het fonds naar de feitelijke gezinssituatie. Het kinderbijslagfonds van de ouder bij wie het kind inwoont betaalt dan in principe de kinderbijslag aan diezelfde ouder.

Eén van de zaken die je moet regelen als je uiteengaat is de kinderbijslag en aan wie die voortaan betaald wordt. Zeker als je meerdere kinderen hebt kan het op maandbasis om een niet onaanzienlijk bedrag gaan.Je kan samen met je ex een regeling treffen over wat er voortaan met de kinderbijslag gebeurt. Je kan die aan één van jullie beiden laten toekomen, hem verdelen of het geld op een kindrekening zetten waarmee de kosten van de kinderen worden betaald. Zet deze afspraak ook op papier. Je kan dit doen in het kader van een echtscheiding door onderlinge toestemming of -als je niet getrouwd was- in een overeenkomst die je door de rechtbank laat homologeren.Geraak je er onderling niet uit, dan kan de familierechter (of soms de arbeidsrechtbank) beslissen wat er met de kinderbijslag gebeurt. Hierbij kan de rechtbank onder andere rekening houden met waar de kinderen verblijven en wat de financiële draagkracht is van elk van de ouders.Oefen je na het uiteengaan beide samen het ouderlijk gezag uit, dan wordt de kinderbijslag in principe verder aan de moeder uitbetaald. Als vader kan je de kinderbijslag wel ontvangen als het kind is ingeschreven op jouw adres en je het uitdrukkelijk vraagt aan het kinderbijslagfonds. Zodra je kind 18 jaar is kijkt het fonds naar de feitelijke gezinssituatie. Het kinderbijslagfonds van de ouder bij wie het kind inwoont betaalt dan in principe de kinderbijslag aan diezelfde ouder.