Ouders die uiteen gaan kunnen werken met een kindrekening om de kosten met betrekking tot hun kinderen te betalen. Meer daarover lees je hier. Je kan ook afspreken om de kosten onderling te verrekenen. Welke afspraken kan je daarbij maken?

Welke kosten?

Spreek vooreerst af welke kosten onder de buitengewone kosten vallen. Buitengewone kosten zijn bijvoorbeeld kosten van orthodontie, studiereizen van meer dan één dag, hogere studies, kampen waar je kinderen aan deelnemen en diens meer.

Het is integendeel niet de bedoeling de kosten van de gewone schoolrekeningen, de aankoop van klein schoolmateriaal, het remgeld bij een bezoek aan een huisarts en diens meer er onder te laten vallen.

Een voorbeeld waar je kan van vertrekken om een lijst op te maken kan je op deze site vinden.

Hoe verdelen?

Spreek ook een verhouding af waarbinnen je elk bijdraagt in deze kosten. Het is daarbij niet noodzakelijk dat elk voor de helft bijdraagt. Ook een andere verhouding (bijvoorbeeld 60/40, 70/30, ...) is denkbaar. Je kan deze verhouding bepalen in functie van de respectieve inkomsten en financiële mogelijkheden van elk van jullie.

Verdere modaliteiten

Je kan meteen ook de verdere modaliteiten overeenkomen. Zo kan je bijvoorbeeld afspreken om de hoeveel tijd je de buitengewone kosten die je deed met de andere afrekent. Je kan ook bijvoorbeeld overeenkomen voor welke kosten je het onderling vooraf moet eens zijn om erin te moeten bijdragen, enz.

Ouders die uiteen gaan kunnen werken met een kindrekening om de kosten met betrekking tot hun kinderen te betalen. Meer daarover lees je hier. Je kan ook afspreken om de kosten onderling te verrekenen. Welke afspraken kan je daarbij maken?Spreek vooreerst af welke kosten onder de buitengewone kosten vallen. Buitengewone kosten zijn bijvoorbeeld kosten van orthodontie, studiereizen van meer dan één dag, hogere studies, kampen waar je kinderen aan deelnemen en diens meer. Het is integendeel niet de bedoeling de kosten van de gewone schoolrekeningen, de aankoop van klein schoolmateriaal, het remgeld bij een bezoek aan een huisarts en diens meer er onder te laten vallen. Een voorbeeld waar je kan van vertrekken om een lijst op te maken kan je op deze site vinden. Spreek ook een verhouding af waarbinnen je elk bijdraagt in deze kosten. Het is daarbij niet noodzakelijk dat elk voor de helft bijdraagt. Ook een andere verhouding (bijvoorbeeld 60/40, 70/30, ...) is denkbaar. Je kan deze verhouding bepalen in functie van de respectieve inkomsten en financiële mogelijkheden van elk van jullie.Je kan meteen ook de verdere modaliteiten overeenkomen. Zo kan je bijvoorbeeld afspreken om de hoeveel tijd je de buitengewone kosten die je deed met de andere afrekent. Je kan ook bijvoorbeeld overeenkomen voor welke kosten je het onderling vooraf moet eens zijn om erin te moeten bijdragen, enz.