De ene echtscheiding is de andere niet. Dat is een regel die ook geldt voor wat betreft de duurtijd van een echtscheiding. Allerlei zaken zoals bijvoorbeeld de aanstelling van een deskundige, een strafklacht of het aantekenen van hoger beroep kunnen met zich brengen dat de echtscheiding langer duurt. Toch kunnen er een aantal grote lijnen worden aangegeven.

Onderlinge toestemming

Een echtscheiding door onderlinge toestemming gaat het snelst. Hiermee kan je al op enkele maanden gescheiden zijn.

Je moet daar een echtscheidingsovereenkomst voor (laten) opmaken. Vervolgens moet je één keer voor de rechtbank verschijnen. Dat gebeurt binnen de maand vanaf het aanhangig maken van de zaak. Leefde je bij de neerlegging van het verzoekschrift tot echtscheiding al zes maand feitelijk gescheiden, dan kan de procedure in principe zelfs volledig schriftelijk afgehandeld worden.

Een procedure voor de rechtbank

Een echtscheiding op grond van een onherstelbare ontwrichting van het huwelijk valt uiteen in meerdere fases.

Vooreerst kan je aan de familierechtbank een regeling vragen voor de kinderen, wie in de woning mag blijven tijdens de echtscheidingsprocedure enz. Die procedure wordt gevoerd voor de familierechtbank. Je kan daar op enkele weken (tot hooguit enkele maanden tijd) een uitspraak van de rechtbank bekomen.

De echtscheiding zelf verkrijg je -enkele uitzonderingen niet te na gesproken- op hoogstens een jaar. Woon je al een tijd feitelijk gescheiden of wil je echtgenoot meewerken aan de echtscheiding dan kan dat sneller.

Je moet tenslotte ook langs de notaris passeren voor de verdeling van je goederen. Geraak je het daar onderling niet eens dan treedt een ganse procedure in gang. Die kan als de zaak uiteindelijk voor de rechtbank komt zelfs meerdere jaren aanslepen.

De ene echtscheiding is de andere niet. Dat is een regel die ook geldt voor wat betreft de duurtijd van een echtscheiding. Allerlei zaken zoals bijvoorbeeld de aanstelling van een deskundige, een strafklacht of het aantekenen van hoger beroep kunnen met zich brengen dat de echtscheiding langer duurt. Toch kunnen er een aantal grote lijnen worden aangegeven.Een echtscheiding door onderlinge toestemming gaat het snelst. Hiermee kan je al op enkele maanden gescheiden zijn. Je moet daar een echtscheidingsovereenkomst voor (laten) opmaken. Vervolgens moet je één keer voor de rechtbank verschijnen. Dat gebeurt binnen de maand vanaf het aanhangig maken van de zaak. Leefde je bij de neerlegging van het verzoekschrift tot echtscheiding al zes maand feitelijk gescheiden, dan kan de procedure in principe zelfs volledig schriftelijk afgehandeld worden.Een echtscheiding op grond van een onherstelbare ontwrichting van het huwelijk valt uiteen in meerdere fases. Vooreerst kan je aan de familierechtbank een regeling vragen voor de kinderen, wie in de woning mag blijven tijdens de echtscheidingsprocedure enz. Die procedure wordt gevoerd voor de familierechtbank. Je kan daar op enkele weken (tot hooguit enkele maanden tijd) een uitspraak van de rechtbank bekomen. De echtscheiding zelf verkrijg je -enkele uitzonderingen niet te na gesproken- op hoogstens een jaar. Woon je al een tijd feitelijk gescheiden of wil je echtgenoot meewerken aan de echtscheiding dan kan dat sneller.Je moet tenslotte ook langs de notaris passeren voor de verdeling van je goederen. Geraak je het daar onderling niet eens dan treedt een ganse procedure in gang. Die kan als de zaak uiteindelijk voor de rechtbank komt zelfs meerdere jaren aanslepen.