Als je niet tevreden bent van de syndicus kan je die niet zomaar zelf aan de kant schuiven. Toch betekent dit niet dat je niets kan ondernemen.

Laat het op de dagorde zetten

De algemene vergadering van mede-eigenaars beslist met welke syndicus in zee wordt gegaan. Deze beslissing wordt genomen met een gewone meerderheid van stemmen. Als individuele eigenaar binnen het gebouw kan je dat dus niet alleen beslissen. De algemene vergadering beslist ook om al dan niet een einde te maken aan de samenwerking met een syndicus.

Hou er wel rekening mee dat het contract met een syndicus kan zijn aangegaan voor maximaal 3 jaar. Als de overeenkomst vervroegd wordt beëindigd kan de syndicus soms een schadevergoeding vragen.

Als je het mandaat van de syndicus wil laten beëindigen in de loop van het contract, dan moet je dat punt op de agenda van de algemene vergadering laten zetten. Stuur hiervoor minstens drie weken vooraf een aangetekende brief aan de syndicus.

Ga naar de vrederechter

Als de algemene vergadering je voorstel niet volgt, dan kan je binnen de vier maanden naar de vrederechter stappen. Dat kan je doen als de beslissing niet genomen is met een voldoende meerderheid of als ze onrechtmatig is.

Doet de syndicus niets of maakt die grove fouten, dan kan je aan de vrederechter vragen om een voorlopige syndicus aan te stellen. Hiervoor heb je de toestemming van de algemene vergadering niet nodig.

Als je niet tevreden bent van de syndicus kan je die niet zomaar zelf aan de kant schuiven. Toch betekent dit niet dat je niets kan ondernemen.De algemene vergadering van mede-eigenaars beslist met welke syndicus in zee wordt gegaan. Deze beslissing wordt genomen met een gewone meerderheid van stemmen. Als individuele eigenaar binnen het gebouw kan je dat dus niet alleen beslissen. De algemene vergadering beslist ook om al dan niet een einde te maken aan de samenwerking met een syndicus. Hou er wel rekening mee dat het contract met een syndicus kan zijn aangegaan voor maximaal 3 jaar. Als de overeenkomst vervroegd wordt beëindigd kan de syndicus soms een schadevergoeding vragen. Als je het mandaat van de syndicus wil laten beëindigen in de loop van het contract, dan moet je dat punt op de agenda van de algemene vergadering laten zetten. Stuur hiervoor minstens drie weken vooraf een aangetekende brief aan de syndicus. Als de algemene vergadering je voorstel niet volgt, dan kan je binnen de vier maanden naar de vrederechter stappen. Dat kan je doen als de beslissing niet genomen is met een voldoende meerderheid of als ze onrechtmatig is.Doet de syndicus niets of maakt die grove fouten, dan kan je aan de vrederechter vragen om een voorlopige syndicus aan te stellen. Hiervoor heb je de toestemming van de algemene vergadering niet nodig.