Als werknemer is de anciënniteit die je hebt in een bedrijf niet zonder belang. Deze bepaalt namelijk je opzegtermijn bij een ontslag. Je anciënniteit kan ook voor nog andere zaken relevant zijn. Zo kan ze een invloed hebben op het loon en de vergoedingen waar je recht op hebt, je eventuele recht op extralegale vakantiedagen, enz.

Een kwestie van onderhandelen

Als je op een ander aan de slag gaat, verlies je in principe de anciënniteit die je al opbouwde bij je vorige werkgever. Je kan dit verhelpen door bij de contractonderhandelingen een conventionele anciënniteit af te spreken. Je komt dan met je nieuwe werkgever overeen om een bepaalde anciënniteit in je contract op te nemen. Zo'n clausule is perfect geldig.

Zorg voor een duidelijke formulering

Kom met je nieuwe werkgever in je arbeidsovereenkomst duidelijk overeen voor welk aspect hij je anciënniteit overneemt. Geef daarbij aan of de overgenomen anciënniteit alleen geldt voor de opzegtermijn of ook voor andere voordelen.

Sluit je met je nieuwe werkgever in de loop van de arbeidsovereenkomst een nieuw arbeidscontract af, zorg er dan voor dat de clausule rond de conventionele anciënniteit letterlijk wordt hernomen.

Het kan niet in je nadeel zijn

De overgenomen anciënniteit speelt overigens alleen maar in je voordeel. Zo hoef je er geen rekening mee te houden als je later zelf je arbeidsovereenkomst opzegt.

Als werknemer is de anciënniteit die je hebt in een bedrijf niet zonder belang. Deze bepaalt namelijk je opzegtermijn bij een ontslag. Je anciënniteit kan ook voor nog andere zaken relevant zijn. Zo kan ze een invloed hebben op het loon en de vergoedingen waar je recht op hebt, je eventuele recht op extralegale vakantiedagen, enz.Als je op een ander aan de slag gaat, verlies je in principe de anciënniteit die je al opbouwde bij je vorige werkgever. Je kan dit verhelpen door bij de contractonderhandelingen een conventionele anciënniteit af te spreken. Je komt dan met je nieuwe werkgever overeen om een bepaalde anciënniteit in je contract op te nemen. Zo'n clausule is perfect geldig.Kom met je nieuwe werkgever in je arbeidsovereenkomst duidelijk overeen voor welk aspect hij je anciënniteit overneemt. Geef daarbij aan of de overgenomen anciënniteit alleen geldt voor de opzegtermijn of ook voor andere voordelen. Sluit je met je nieuwe werkgever in de loop van de arbeidsovereenkomst een nieuw arbeidscontract af, zorg er dan voor dat de clausule rond de conventionele anciënniteit letterlijk wordt hernomen.De overgenomen anciënniteit speelt overigens alleen maar in je voordeel. Zo hoef je er geen rekening mee te houden als je later zelf je arbeidsovereenkomst opzegt.