Als je als verhuurder de huur opzegt, dan loopt de huurovereenkomst verder tijdens de opzegtermijn. Het huurcontract neemt maar een einde bij het verstrijken van dat termijn. In onderling akkoord kan je hiervan afwijken. Daarnaast beschikt je huurder over de mogelijkheid om zelf vervroegd een einde te stellen aan het contract.

Hij kan een tegenopzeg geven.

Je huurder kan op zijn beurt gedurende de opzegtermijn de huurovereenkomst opzeggen. Hierbij volstaat het dat hij een opzegtermijn van één maand naleeft. Je kan je huurder deze mogelijkheid niet ontnemen in het huurcontract dat je met hem afsluit.

Hoe moet hij het doen?

Je huurder kan deze tegenopzeg geven op elk ogenblik van de door jou gegeven opzegtermijn. Zijn opzeg begint te lopen de eerste van de maand volgend op de maand waarin de tegenopzeg gebeurde.

Kan je een vergoeding vragen?

Je kan geen enkele extra vergoeding vragen aan je huurder omdat hij een tegenopzeg geeft. Hij moet je zelfs geen extra vergoeding betalen als hij dat doet tijdens de eerste drie jaar van de huurovereenkomst.

Moet je zelf omwille van je opzeg een vergoeding betalen aan je huurder (omdat je de huur bijvoorbeeld al tegen het derde jaar opzegde), dan moet je die ook nog betalen als je huurder een tegenopzeg gaf. De vergoeding die jij moet betalen komt met andere woorden door de tegenopzeg niet te vervallen.

Als je als verhuurder de huur opzegt, dan loopt de huurovereenkomst verder tijdens de opzegtermijn. Het huurcontract neemt maar een einde bij het verstrijken van dat termijn. In onderling akkoord kan je hiervan afwijken. Daarnaast beschikt je huurder over de mogelijkheid om zelf vervroegd een einde te stellen aan het contract.Je huurder kan op zijn beurt gedurende de opzegtermijn de huurovereenkomst opzeggen. Hierbij volstaat het dat hij een opzegtermijn van één maand naleeft. Je kan je huurder deze mogelijkheid niet ontnemen in het huurcontract dat je met hem afsluit.Je huurder kan deze tegenopzeg geven op elk ogenblik van de door jou gegeven opzegtermijn. Zijn opzeg begint te lopen de eerste van de maand volgend op de maand waarin de tegenopzeg gebeurde. Je kan geen enkele extra vergoeding vragen aan je huurder omdat hij een tegenopzeg geeft. Hij moet je zelfs geen extra vergoeding betalen als hij dat doet tijdens de eerste drie jaar van de huurovereenkomst. Moet je zelf omwille van je opzeg een vergoeding betalen aan je huurder (omdat je de huur bijvoorbeeld al tegen het derde jaar opzegde), dan moet je die ook nog betalen als je huurder een tegenopzeg gaf. De vergoeding die jij moet betalen komt met andere woorden door de tegenopzeg niet te vervallen.