Als twee samenwoners een tijdje samenwoonden is het niet altijd even duidelijk wat precies van wie is. Sommige zaken werden allicht samen aangekocht terwijl andere goederen van één van de partners alleen zijn omdat hij die betaalde of ze al had voor hij ging samenwonen.
...

Als twee samenwoners een tijdje samenwoonden is het niet altijd even duidelijk wat precies van wie is. Sommige zaken werden allicht samen aangekocht terwijl andere goederen van één van de partners alleen zijn omdat hij die betaalde of ze al had voor hij ging samenwonen.Diegene die beweert dat bepaalde goederen van hem zijn (denk maar aan de televisie, salon, enz.) moet dat bewijzen. Slaagt hij daar niet in dan gaat men ervan uit dat de goederen de onverdeelde eigendom zijn van de beide partners. Ze zullen dan, als het koppel uiteengaat, moeten worden gedeeld.Je kan het bewijs van je eigendom leveren door bijvoorbeeld facturen voor te leggen waaruit blijkt dat de goederen op jouw naam werden aangekocht. Misschien beschik je ook wel over foto's of een overeenkomst (in het kader van een vorige relatie die eindigde) waaruit blijkt dat jij eigenaar was van bepaalde zaken. Om discussies te vermijden kan je bij het begin van de samenwoonst een inventaris opmaken (die je beiden tekent) waarin staat welke goederen eigendom zijn van elk van jullie. Voor goederen die je vervolgens tijdens de samenwoning aankoopt kan je de factuur dan weer best laten opmaken op naam van diegene die de rekening betaalt of op beider naam (als je samen iets aankoopt).Raak je het bij het einde van de samenwoonst niet eens over wat van wie is en wie wat krijgt, dan volgt er allicht een procedure voor de rechtbank. De rechter zal dan een notaris aanstellen die de taak krijgt om jullie goederen te verdelen.