Wie op reis in het buitenland een been breekt, kan doorgaans rekenen op de reisbijstand van zijn ziekenfonds om de kosten te dekken. Indien nodig wordt een repatriëring geregeld. Om dat in goede banen te leiden, werkt het merendeel van ziekenfondsen daarvoor samen in de alarmcentrale Mutas, die de klok rond telefonisch bereikbaar is. De onafhankelijke fondsen zijn aangesloten bij Mediphone Assist.
...