Wie op reis in het buitenland een been breekt, kan doorgaans rekenen op de reisbijstand van zijn ziekenfonds om de kosten te dekken. Indien nodig wordt een repatriëring geregeld. Om dat in goede banen te leiden, werkt het merendeel van ziekenfondsen daarvoor samen in de alarmcentrale Mutas, die de klok rond telefonisch bereikbaar is. De onafhankelijke fondsen zijn aangesloten bij Mediphone Assist.
...

Wie op reis in het buitenland een been breekt, kan doorgaans rekenen op de reisbijstand van zijn ziekenfonds om de kosten te dekken. Indien nodig wordt een repatriëring geregeld. Om dat in goede banen te leiden, werkt het merendeel van ziekenfondsen daarvoor samen in de alarmcentrale Mutas, die de klok rond telefonisch bereikbaar is. De onafhankelijke fondsen zijn aangesloten bij Mediphone Assist. Ondanks die overkoepelende samenwerking hanteren de ziekenfondsen verschillende voorwaarden en beperkingen voor leden die op reis zijn. Zo heeft de Christelijke Mutualiteit deze week laten weten dat het voortaan een geografische beperking oplegt. Tot nu gold een wereldwijde dekking bij de CM. Reisbestemmingen in Europa of rond de Middellandse Zee vallen nog steeds onder de CM-reisbijstand. Wie het verder zoekt, valt echter uit de boot. Onder meer Zuid-Afrika, de Verenigde Staten en Canada staan niet in de lijst van landen die gedekt worden. De CM maakt wel een uitzondering voor kinderen en jongeren die recht hebben op kinderbijslag. Voor hen blijft de wereldwijde dekking gelden. Wie sinds 1 januari een reis naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten of Canada plant, sluit dus het best een privéverzekering af. "Kosten voor reisbijstand zijn de jongste jaren explosief gestegen. Heeft onder meer te maken met toenemend gebruik, enkele zeer dure dossiers bij verre bestemmingen, afnemende overheidsparticipatie en privatisering van ziekteverzekering in verschillende landen, soms twijfelachtige regulering in verre landen. Wilden we onze reisbijstand betaalbaar houden, dan moesten we beperkingen invoeren", reageert Dieter Herregodts, woordvoerder bij de Christelijke Mutualiteit op de geografische inperking. "Vorig jaar ging twintig procent van de kosten naar 4 procent van de bestemmingen. Dat waren juist die verre bestemmingen."De CM is overigens niet het enige ziekenfonds dat de wereldwijde dekking terugschroeft. De onafhankelijke ziekenfondsen deden dat al in 2010. De vijf aangesloten ziekenfondsen (Partena, PartenaMut, Omnimut, Freie en Onafhankelijk Ziekenfonds) bieden reisbijstand aan in Europa en landen in Middellandse Zeegebied, zoals Turkije of Tunesië. "We hebben zeven jaar geleden beslist een geografische beperking in te voeren omdat de kosten te hoog opliepen. Bovendien kiest 95 procent van onze leden voor een klassieke vakantie. De verre bestemmingen waren dus een kleine minderheid van de verblijven, maar wel met zeer belangrijke kosten", verduidelijkt Christian Horemans, een expert bij de onafhankelijke ziekenfondsen. De Liberale Mutualiteit biedt evenmin reisbijstand in landen zoals de Verenigde Staten, Canada en Zuid-Afrika. "De reisbijstand geldt enkel in uitgebreid Europa en Middellands Zeegebied ", zegt Geert Messiaen, secretaris-generaal bij de Liberale Mutualiteit. Net zoals Horemans benadrukt Messiaen dat de verre en dure bestemmingen te veel wegen op de uitgaven van de dienst. "De dienstverlening wordt gefinancierd via de aanvullende ziekteverzekering waarbij alle leden verplicht zijn zich aan te sluiten en dus een bijdrage moeten betalen", gaat de secretaris-generaal verder. "Het financieren van geneeskundige zorgen voor deze bestemmingen sluit niet aan aan bij onze sociale opdracht aangezien de grootste groep van leden die niet op reis kunnen gaan naar dergelijke verre bestemmingen een grote bijdrage zou moeten betalen voor een selecte groep van mensen die financieel dergelijke reizen kunnen veroorloven." De LM betaalt alle medische kosten boven 50 euro terug. Wie een zorgverlener bezoekt of geneesmiddelen koopt, moet ter plaatse de kosten zelf betalen. Die worden achteraf terugbetaald. Een ziekenhuisopname daarentegen wordt volledig geregeld door de Liberale Mutualiteit. "Wij regelen alle kosten. Achteraf vragen wij een franchise van 50 euro", verduidelijkt het ziekenfonds. "Bij de Socialistische Mutualiteit is er geen geografische beperking voor onze vier Vlaamse ziekenfondsen: Bond Moyson West-Vlaanderen, Bond Moyson Oost-Vlaanderen, De Voorzorg Limburg en De Voorzorg Antwerpen", laat Katrien De Weerdt, woordvoerster bij de Socialistische Mutualiteit weten. Net zoals bij de Christelijke Mutualiteit regelt de alarmcentrale Mutas de betaling van de medische kosten vanaf 200 euro. Bij de Socialistische Mutualiteit wordt ook een ziekenhuisopname volledig terugbetaald. Het ziekenfonds rekent een franchise aan van 25 euro per persoon per dossier.