Elk jaar treden ongeveer 40.000 koppels in het huwelijksbootje. Bijna vier op de tien koppels, 36,88 pct, kiest voor een huwelijkscontract. Volgens Becq is dat het laagste peil van de laatste vijf jaar. Met behulp van een huwelijkscontract kunnen echtparen duidelijke afspraken maken over wat men wel of niet gemeenschappelijk wil beheren of aan de partner wenst toe te bedelen in geval van scheiding of overlijden.

Het wettelijk stelsel

"Heel wat mensen zijn gevoelig voor de oproep om hun huwelijkscontract van onder het stof te halen"

Zes op de tien echtparen sluit geen huwelijkscontract af. "Ze maken echter wel een impliciete keuze: deze koppels vallen terug op de regels van het wettelijk stelsel dat als een basisregeling geldt", legt Becq uit. "Grosso modo komt dit stelsel op het volgende neer: wat men verdiend en verworven heeft voor het huwelijk, blijft eigendom van de betrokkene. Wat er na het huwelijk bij komt - zoals inkomen uit arbeid of eigen vermogen - maakt deel uit van de gemeenschap en wordt bij scheiding of overlijden verdeeld."

Schenkingen of erfenissen tijdens het huwelijk blijven van de begiftigde alleen, tenzij de schenker of erflater dat expliciet anders beslist. "Het is een geruststelling dat meer dan de helft van de koppels de afspraken binnen het wettelijk stelsel ervaart als een correcte vertaling van wat men verwacht binnen het huwelijk. Een default-regeling kan maar default zijn als een meerderheid van de echtparen zich erop beroept", aldus Becq.

De wetgeving van 1976 voorzag in de mogelijkheid om huwelijkscontracten te wijzigen of deze pas na het huwelijk af te sluiten. Sinds enkele jaren leggen notarissen en successieplanners hier sterk de nadruk op. In 2015 ging het om 22.726 wijzigingen. "Heel wat mensen zijn gevoelig voor de oproep om hun huwelijkscontract van onder het stof te halen of om een aantal zaken vast te leggen wanneer dit nog niet is gebeurd", aldus het CD&V-Kamerlid. (Belga/NS)

Elk jaar treden ongeveer 40.000 koppels in het huwelijksbootje. Bijna vier op de tien koppels, 36,88 pct, kiest voor een huwelijkscontract. Volgens Becq is dat het laagste peil van de laatste vijf jaar. Met behulp van een huwelijkscontract kunnen echtparen duidelijke afspraken maken over wat men wel of niet gemeenschappelijk wil beheren of aan de partner wenst toe te bedelen in geval van scheiding of overlijden. Zes op de tien echtparen sluit geen huwelijkscontract af. "Ze maken echter wel een impliciete keuze: deze koppels vallen terug op de regels van het wettelijk stelsel dat als een basisregeling geldt", legt Becq uit. "Grosso modo komt dit stelsel op het volgende neer: wat men verdiend en verworven heeft voor het huwelijk, blijft eigendom van de betrokkene. Wat er na het huwelijk bij komt - zoals inkomen uit arbeid of eigen vermogen - maakt deel uit van de gemeenschap en wordt bij scheiding of overlijden verdeeld." Schenkingen of erfenissen tijdens het huwelijk blijven van de begiftigde alleen, tenzij de schenker of erflater dat expliciet anders beslist. "Het is een geruststelling dat meer dan de helft van de koppels de afspraken binnen het wettelijk stelsel ervaart als een correcte vertaling van wat men verwacht binnen het huwelijk. Een default-regeling kan maar default zijn als een meerderheid van de echtparen zich erop beroept", aldus Becq. De wetgeving van 1976 voorzag in de mogelijkheid om huwelijkscontracten te wijzigen of deze pas na het huwelijk af te sluiten. Sinds enkele jaren leggen notarissen en successieplanners hier sterk de nadruk op. In 2015 ging het om 22.726 wijzigingen. "Heel wat mensen zijn gevoelig voor de oproep om hun huwelijkscontract van onder het stof te halen of om een aantal zaken vast te leggen wanneer dit nog niet is gebeurd", aldus het CD&V-Kamerlid. (Belga/NS)