Wordt de werknemer net voor het begin van de geplande vakantie ziek, dan behoudt hij zijn vakantiedagen en kan hij die later - tot de 31ste december van het lopende jaar - opnemen. Dat principe geldt zowel voor individuele als voor collectieve vakantie. Wanneer een arbeider voor een periode van collectieve sluiting ziek wordt, ontvangt hij geen gewaarborgd loon...