Geschillen tussen gescheiden ouders over de schoolkeuze van hun kind komen maar al te vaak voor. Denk maar aan het geval dat de ouders 20 km van elkaar wonen en elk de keuze maakt voor 'zijn gemeente' of dat men het niet eens is over de studierichting die het kind moet volgen. Wat moet er dan gebeuren?

Samen kiezen

Ouders oefenen in principe gezamenlijk het ouderlijk gezag over de kinderen uit. Dat betekent dat ze belangrijke beslissingen samen moeten nemen. Raken ze het er onderling niet uit dan kunnen ze een beroep doen op een bemiddelaar. Of ze kunnen de familierechtbank de knoop laten doorhakken.

Die zal rekening houden met het belang van het kind. Hierbij wordt gekeken naar praktische zaken zoals de afstand van de verblijfplaats van de ouders van en naar school, de voor- en naschoolse opvang, de bereikbaarheid met het openbaar vervoer, enz. Er wordt ook gekeken of de school wel afgestemd is op de capaciteiten van het kind.

Samen inschrijven?

Als één van de ouders het kind inschrijft in een school, zal de school daar vaak op ingaan. De school mag er vanuit gaan dat de ouder die het kind inschrijft het akkoord daarmee heeft van de andere ouder. De school moet wel te goeder trouw zijn en mag geen weet hebben van een onenigheid tussen de ouders. Als de school daar weet van heeft moet zij het akkoord vragen van beide ouders met de inschrijving.

Exclusieve uitoefening ouderlijk gezag

Oefent één van de ouders exclusief het ouderlijk gezag uit (omdat de andere ouder bijvoorbeeld in het buitenland woont) dan beslist deze alleen over de school. Is de andere ouder het daarmee niet eens dan kan hij eveneens naar de rechtbank stappen en de keuze in vraag stellen.

Geschillen tussen gescheiden ouders over de schoolkeuze van hun kind komen maar al te vaak voor. Denk maar aan het geval dat de ouders 20 km van elkaar wonen en elk de keuze maakt voor 'zijn gemeente' of dat men het niet eens is over de studierichting die het kind moet volgen. Wat moet er dan gebeuren?Ouders oefenen in principe gezamenlijk het ouderlijk gezag over de kinderen uit. Dat betekent dat ze belangrijke beslissingen samen moeten nemen. Raken ze het er onderling niet uit dan kunnen ze een beroep doen op een bemiddelaar. Of ze kunnen de familierechtbank de knoop laten doorhakken. Die zal rekening houden met het belang van het kind. Hierbij wordt gekeken naar praktische zaken zoals de afstand van de verblijfplaats van de ouders van en naar school, de voor- en naschoolse opvang, de bereikbaarheid met het openbaar vervoer, enz. Er wordt ook gekeken of de school wel afgestemd is op de capaciteiten van het kind.Als één van de ouders het kind inschrijft in een school, zal de school daar vaak op ingaan. De school mag er vanuit gaan dat de ouder die het kind inschrijft het akkoord daarmee heeft van de andere ouder. De school moet wel te goeder trouw zijn en mag geen weet hebben van een onenigheid tussen de ouders. Als de school daar weet van heeft moet zij het akkoord vragen van beide ouders met de inschrijving.Oefent één van de ouders exclusief het ouderlijk gezag uit (omdat de andere ouder bijvoorbeeld in het buitenland woont) dan beslist deze alleen over de school. Is de andere ouder het daarmee niet eens dan kan hij eveneens naar de rechtbank stappen en de keuze in vraag stellen.