Op 1 januari 2018 wordt de hervorming van het pandrecht van kracht. Mogelijk denkt u dat die enkel een select groepje advocaten en financiële adviseurs aanbelangt. Dat is fout. De kans dat u op de een of andere manier met de gevolgen wordt geconfronteerd, is groot. Dat geldt zeker voor wie kredieten heeft lopen, en nog meer voor wie in de toekomst een lening wil aangaan. Daarenboven zou het zomaar eens kunnen dat de banksector door die hervorming wordt herverkaveld.
...