Het gebeurt bij een echtscheiding maar al te vaak dat allerhande kosten die verbonden zijn aan de gezamenlijke woonst niet meer worden betaald. Het risico bestaat zelfs dat nutsvoorzieningen worden afgesloten en de woning uiteindelijk niet meer verzekerd is. Wie is voor wat verantwoordelijk?

Afspraken maken

De echtgenoten kunnen vooreerst afspraken maken over wie deze kosten (al dan niet voorlopig) betaalt. De meest voorkomende afspraak is daarbij dat diegene die in het huis blijft wonen de nutsvoorzieningen betaalt en dat de eigenaarslasten door beide echtgenoten elk voor de helft betaald worden (voor zover ze beiden daarvan eigenaar zijn).

Naar de rechtbank

Raken de echtgenoten het hier niet over eens, dan kan de familierechtbank in het kader van zogenaamde voorlopige maatregelen beslissen wie de rekeningen moet betalen. Hierbij zal de rechter allicht rekening houden met wie (tijdelijk) verder in de woning verblijft en met de financiële draagkracht van de beide echtgenoten.

Verrekenen kan

Het is niet omdat één van de echtgenoten deze kosten betaalt, dat hij ze later niet kan recupereren van de andere. Bij de uiteindelijke verdeling van de goederen moet namelijk een zogenaamde beheersrekening worden opgemaakt. De echtgenoot die kosten voorschoot die eigenlijk ten laste van beiden waren kan deze 'inbrengen' en de terugbetaling van de helft vragen. Het is dan ook belangrijk de nodige bewijzen van de betaling bij te houden (rekeningen en een bewijs van betaling).

Het gebeurt bij een echtscheiding maar al te vaak dat allerhande kosten die verbonden zijn aan de gezamenlijke woonst niet meer worden betaald. Het risico bestaat zelfs dat nutsvoorzieningen worden afgesloten en de woning uiteindelijk niet meer verzekerd is. Wie is voor wat verantwoordelijk?De echtgenoten kunnen vooreerst afspraken maken over wie deze kosten (al dan niet voorlopig) betaalt. De meest voorkomende afspraak is daarbij dat diegene die in het huis blijft wonen de nutsvoorzieningen betaalt en dat de eigenaarslasten door beide echtgenoten elk voor de helft betaald worden (voor zover ze beiden daarvan eigenaar zijn).Raken de echtgenoten het hier niet over eens, dan kan de familierechtbank in het kader van zogenaamde voorlopige maatregelen beslissen wie de rekeningen moet betalen. Hierbij zal de rechter allicht rekening houden met wie (tijdelijk) verder in de woning verblijft en met de financiële draagkracht van de beide echtgenoten.Het is niet omdat één van de echtgenoten deze kosten betaalt, dat hij ze later niet kan recupereren van de andere. Bij de uiteindelijke verdeling van de goederen moet namelijk een zogenaamde beheersrekening worden opgemaakt. De echtgenoot die kosten voorschoot die eigenlijk ten laste van beiden waren kan deze 'inbrengen' en de terugbetaling van de helft vragen. Het is dan ook belangrijk de nodige bewijzen van de betaling bij te houden (rekeningen en een bewijs van betaling).