Heel wat koppels sluiten een hypothecaire lening af voor de aankoop van een huis of appartement. Daarnaast gaan mensen ook vaak een krediet aan voor de aankoop van een auto of sluiten zij allerlei consumentenkredieten af. Wie betaalt die leningen verder af als het tot een echtscheiding komt?

De bank wil betaald worden

De kredietverlener zal zich niet moeien met de echtscheiding. Het enige wat die wil is dat de afbetalingen van de lening correct blijven gebeuren. Als er achterstanden ontstaan zal de bank dan ook tot invordering overgaan. Je bankier kan de kredieten bij een achterstal eventueel ook opzeggen. Bovendien riskeer je op de zwarte lijst te komen.

Maak afspraken

Je kan onderling afspraken maken over wie een gezamenlijke lening blijft betalen tot er een definitieve regeling uit de bus komt. Slaag je daar niet in, dan dient de rechter te beslissen. De rechtbank kijkt daarbij onder meer naar de inkomsten van de beide partners, naar wie in het huis waarop de lening rust blijft wonen, wie de auto gebruikt en diens meer.

Hou de bewijzen bij

De echtgenoot die en gezamenlijke lening in afwachting van de verdere vereffening betaalt, kan later veelal vragen dat de andere echtgenoot hem de helft van deze afbetalingen terugbetaalt. Het is dan ook belangrijk de bewijzen van betaling bij te houden en deze later aan de notaris die met de vereffening-verdeling van het huwelijksstelsel wordt gelast voor te leggen.

Heel wat koppels sluiten een hypothecaire lening af voor de aankoop van een huis of appartement. Daarnaast gaan mensen ook vaak een krediet aan voor de aankoop van een auto of sluiten zij allerlei consumentenkredieten af. Wie betaalt die leningen verder af als het tot een echtscheiding komt? De kredietverlener zal zich niet moeien met de echtscheiding. Het enige wat die wil is dat de afbetalingen van de lening correct blijven gebeuren. Als er achterstanden ontstaan zal de bank dan ook tot invordering overgaan. Je bankier kan de kredieten bij een achterstal eventueel ook opzeggen. Bovendien riskeer je op de zwarte lijst te komen.Je kan onderling afspraken maken over wie een gezamenlijke lening blijft betalen tot er een definitieve regeling uit de bus komt. Slaag je daar niet in, dan dient de rechter te beslissen. De rechtbank kijkt daarbij onder meer naar de inkomsten van de beide partners, naar wie in het huis waarop de lening rust blijft wonen, wie de auto gebruikt en diens meer.De echtgenoot die en gezamenlijke lening in afwachting van de verdere vereffening betaalt, kan later veelal vragen dat de andere echtgenoot hem de helft van deze afbetalingen terugbetaalt. Het is dan ook belangrijk de bewijzen van betaling bij te houden en deze later aan de notaris die met de vereffening-verdeling van het huwelijksstelsel wordt gelast voor te leggen.