Op studentenarbeid betalen noch de werkgever, noch de student lagere socialezekerheidsbijdragen. Die bijdrage bedraagt 5,42 procent ten laste van de werkgever en 2,71 procent ten laste van de student. Daarnaast is de werkgever een bijzondere bijdrage van 0,01 procent verschuldigd ten voordele van het asbestfonds.
...