Wat is het verschil tussen collectief en individueel ontslag?

Voor we over een collectief ontslag kunnen spreken, moeten een aantal voorwaarden ingelost zijn. "Bij een collectief ontslag is er een groot aantal ontslagen, wegens een economische of technische reden, op hetzelfde moment of in eenzelfde periode. Daarnaast moet het bedrijf een strikte procedure volgen bij de aankondiging van het collectieve ontslag. Bij een individueel ontslag is de reden van het ontslag een fout of een onbekwaamheid van een werknemer", legt Sara Hamaekers, juridisch adviseur van Acerta,uit.
...