De populaire zorgvolmacht

Sinds 1 september 2014 kan je een zogenaamde zorgvolmacht bij de notaris laten opmaken om zelf te anticiperen op een eventuele toekomstige onbekwaamheid, zonder dat de vrederechter daarbij moet tussenkomen.

Via een zorgvolmacht is het bijvoorbeeld mogelijk dat je ouders aan jou en/of de andere kinderen een volmacht geven om hun vermogen te beheren voor het geval ze later onbekwaam worden door bijvoorbeeld. dementie of een andere geestesziekte ('wilsonbekwaam').

De bedoeling is dus dat iemand zo een zorgvolmacht geeft op het moment waarop hij nog perfect geestelijk gezond is, voor het geval hij ooit onbekwaam wordt. Eigenlijk wordt een zorgvolmacht dus "veiligheidshalve" opgemaakt, maar hoopt men ze nooit nodig te hebben.

Meestal gewoon een opsomming

We stellen vast dat de meeste zorgvolmachten momenteel gewoon een standaardmodel zijn dat uit de printer van de notaris rollen. Daar wordt dan duidelijk in beschreven welke handelingen de kinderen als lasthebbers van de volmacht mogen stellen. Dit is dan doorgaans een opsomming van zowat alle daden van beheer (bankverrichtingen, verhuren, betalen schulden...) en een lijst van daden van beschikking (verkopen, kredieten aangaan, schenkingen, ...) die doorgaans beperkt wordt.

Beter duidelijk richtlijnen

Op het einde van de volmacht staat dan doorgaans dat: "de lasthebber zal steeds te goeder trouw handelen en in het belang van de lastgever". Dat is uiteraard heel vaag, zodat je beter richtlijnen in de volmacht zet.

Voorbeeld

In de praktijk stellen we bijvoorbeeld vast dat het eigenlijk de uitdrukkelijk wens is van de ouders (maar nergens neergeschreven) om zeker zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, ook al moet daar heel wat betaalde huishulp aan te pas komen. Maar kinderen hebben soms wel de neiging om "gemakshalve" de ouders te vlug naar een woonzorgcentrum te verplaatsen, dat liefst ook niet al te duur is. Dergelijk zaken die echt belangrijk zijn zet je dus best ook uitdrukkelijk als richtlijn in de volmacht.

Sinds 1 september 2014 kan je een zogenaamde zorgvolmacht bij de notaris laten opmaken om zelf te anticiperen op een eventuele toekomstige onbekwaamheid, zonder dat de vrederechter daarbij moet tussenkomen. Via een zorgvolmacht is het bijvoorbeeld mogelijk dat je ouders aan jou en/of de andere kinderen een volmacht geven om hun vermogen te beheren voor het geval ze later onbekwaam worden door bijvoorbeeld. dementie of een andere geestesziekte ('wilsonbekwaam'). De bedoeling is dus dat iemand zo een zorgvolmacht geeft op het moment waarop hij nog perfect geestelijk gezond is, voor het geval hij ooit onbekwaam wordt. Eigenlijk wordt een zorgvolmacht dus "veiligheidshalve" opgemaakt, maar hoopt men ze nooit nodig te hebben.We stellen vast dat de meeste zorgvolmachten momenteel gewoon een standaardmodel zijn dat uit de printer van de notaris rollen. Daar wordt dan duidelijk in beschreven welke handelingen de kinderen als lasthebbers van de volmacht mogen stellen. Dit is dan doorgaans een opsomming van zowat alle daden van beheer (bankverrichtingen, verhuren, betalen schulden...) en een lijst van daden van beschikking (verkopen, kredieten aangaan, schenkingen, ...) die doorgaans beperkt wordt. Op het einde van de volmacht staat dan doorgaans dat: "de lasthebber zal steeds te goeder trouw handelen en in het belang van de lastgever". Dat is uiteraard heel vaag, zodat je beter richtlijnen in de volmacht zet. In de praktijk stellen we bijvoorbeeld vast dat het eigenlijk de uitdrukkelijk wens is van de ouders (maar nergens neergeschreven) om zeker zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, ook al moet daar heel wat betaalde huishulp aan te pas komen. Maar kinderen hebben soms wel de neiging om "gemakshalve" de ouders te vlug naar een woonzorgcentrum te verplaatsen, dat liefst ook niet al te duur is. Dergelijk zaken die echt belangrijk zijn zet je dus best ook uitdrukkelijk als richtlijn in de volmacht.