Moet je wel antwoorden?

Het is zeker aan te raden om hierop te antwoorden. Want als je niet antwoord op een vraag om inlichtingen, dan kan de fiscus een zogenaamde aanslag van ambtswege toepassen. Dat komt er dan op neer dat de bewijslast wordt omgekeerd. Daar waar de fiscus normaal gezien moet bewijzen wat je belastbare inkomsten zijn, word alles omgedraaid en zal jij moeten bewijzen dat de cijfers van de fiscus onjuist zijn. Geen aanrader dus.

Hoeveel tijd heb je?

Op zo een vraag om inlichtingen moet je binnen de maand antwoorden en dit te rekenen vanaf de derde werkdag die volgt op de verzending van de vraag. Ben je te laat met antwoorden, dan mag de fiscus doen alsof je niet antwoordde en toch nog een aanslag van ambtswege vestigen.

Mag dat via mail?

Je moet schriftelijk antwoorden. Maar dat betekent niet dat je enkel via een gewone brief of aangetekende brief mag antwoorden. Je kan ook een antwoord versturen via mail.

Verlenging aanvragen?

Voordat de oorspronkelijke termijn van één maand verstreken is, kan je ook een verlenging vragen van de termijn om te antwoorden. Als je daarvoor een goede reden hebt, zal je belastingcontroleur daar doorgaans niet moeilijk over doen. Denken we maar aan het feit dat je bv. net een maand met vakantie gaat, ziek bent, een tijdje in het buitenland verblijft om professionele redenen, enz.

Het is zeker aan te raden om hierop te antwoorden. Want als je niet antwoord op een vraag om inlichtingen, dan kan de fiscus een zogenaamde aanslag van ambtswege toepassen. Dat komt er dan op neer dat de bewijslast wordt omgekeerd. Daar waar de fiscus normaal gezien moet bewijzen wat je belastbare inkomsten zijn, word alles omgedraaid en zal jij moeten bewijzen dat de cijfers van de fiscus onjuist zijn. Geen aanrader dus.Op zo een vraag om inlichtingen moet je binnen de maand antwoorden en dit te rekenen vanaf de derde werkdag die volgt op de verzending van de vraag. Ben je te laat met antwoorden, dan mag de fiscus doen alsof je niet antwoordde en toch nog een aanslag van ambtswege vestigen. Je moet schriftelijk antwoorden. Maar dat betekent niet dat je enkel via een gewone brief of aangetekende brief mag antwoorden. Je kan ook een antwoord versturen via mail.Voordat de oorspronkelijke termijn van één maand verstreken is, kan je ook een verlenging vragen van de termijn om te antwoorden. Als je daarvoor een goede reden hebt, zal je belastingcontroleur daar doorgaans niet moeilijk over doen. Denken we maar aan het feit dat je bv. net een maand met vakantie gaat, ziek bent, een tijdje in het buitenland verblijft om professionele redenen, enz.