Tegen eind 2016 moeten alle liften die in dienst zijn gesteld tussen 1 januari 1958 en 31 maart 1984 worden gemoderniseerd. Oudere liften moeten pas gemoderniseerd worden tegen eind 2022. Jongere liften moesten al gemoderniseerd zijn tegen eind 2014. Gebeurde dat nog niet dan is het belangrijk daar zo snel als mogelijk toe over te gaan.

Hoe ga je te werk?

Vraag als je twijfelt bij de syndicus na of de modernisering al gebeurde. Is dat niet het geval dan is het belangrijk snel op te treden. Vraag de syndicus om enkele offertes op te vragen bij een gespecialiseerde firma. Laat de kwestie op de agenda van de algemene vergadering zetten.

Hoeveel kost het?

De kostprijs van de moderniseringswerken kan aanzienlijk zijn. Deze hangt onder andere af van wat er allemaal moet worden aangepast, hoeveel verdiepingen er zijn binnen het gebouw, hoe gemakkelijk de lift bereikbaar is en diens meer.

Veelal zijn de kosten hoger naarmate de lift ouder is. Men zegt wel eens dat voor liften die in de jaren tussen 1 januari 1958 en 31 maart 1984 in dienst werden gesteld u moet rekenen op een gemiddelde prijs van zowat 20.000 euro per lift.

Wat riskeer je?

Is de lift niet in orde, dan kan een waarschuwing worden gegeven. Wordt daaraan geen gevolg gegeven dan kan een boete worden opgelegd. Deze kan zeer aanzienlijk zijn en gaan tot 15.000 euro. Bovendien kan de beheerder of eigenaar van de lift bij een ongeval aansprakelijk worden gesteld.

Tegen eind 2016 moeten alle liften die in dienst zijn gesteld tussen 1 januari 1958 en 31 maart 1984 worden gemoderniseerd. Oudere liften moeten pas gemoderniseerd worden tegen eind 2022. Jongere liften moesten al gemoderniseerd zijn tegen eind 2014. Gebeurde dat nog niet dan is het belangrijk daar zo snel als mogelijk toe over te gaan.Vraag als je twijfelt bij de syndicus na of de modernisering al gebeurde. Is dat niet het geval dan is het belangrijk snel op te treden. Vraag de syndicus om enkele offertes op te vragen bij een gespecialiseerde firma. Laat de kwestie op de agenda van de algemene vergadering zetten. De kostprijs van de moderniseringswerken kan aanzienlijk zijn. Deze hangt onder andere af van wat er allemaal moet worden aangepast, hoeveel verdiepingen er zijn binnen het gebouw, hoe gemakkelijk de lift bereikbaar is en diens meer. Veelal zijn de kosten hoger naarmate de lift ouder is. Men zegt wel eens dat voor liften die in de jaren tussen 1 januari 1958 en 31 maart 1984 in dienst werden gesteld u moet rekenen op een gemiddelde prijs van zowat 20.000 euro per lift.Is de lift niet in orde, dan kan een waarschuwing worden gegeven. Wordt daaraan geen gevolg gegeven dan kan een boete worden opgelegd. Deze kan zeer aanzienlijk zijn en gaan tot 15.000 euro. Bovendien kan de beheerder of eigenaar van de lift bij een ongeval aansprakelijk worden gesteld.