Veel werkneemsters verwittigen hun werkgever als ze drie maanden zwanger zijn. Maar volgens de wet kun je daarmee wachten tot zeven weken voor de vermoedelijke datum van de bevalling. Ben je zwanger van een meerling, dan moet je dat melden negen weken vóór de bevallingsdatum.

Wacht niet te lang

Maar je hebt er alle belang bij je werkgever vroeger op de hoogte te brengen. Hij kan dan op tijd op zoek gaan naar een tijdelijke vervanger. Bovendien heb je als zwangere werkneemster rechten die andere werknemers niet hebben, zodra de werkgever op de hoogte is van je zwangerschap. Zo ben je beschermd tegen ontslag. Je hebt ook het recht om afwezig te zijn met behoud van loon om prenatale onderzoeken te ondergaan die niet buiten de werkuren kunnen plaatsvinden. Je mag geen overuren presteren, onder bepaalde voorwaarden geen nachtarbeid verrichten en geen gevaarlijk werk uitvoeren.

Bewijs

Zorg ervoor dat je over een bewijs beschikt dat je je werkgever op de hoogte hebt gebracht. Dat doe je het beste via een aangetekend schrijven met een geneeskundig voorschrift waarin de vermoedelijke datum van de bevalling staat. Je kunt ook een medisch attest bezorgen en aan je werkgever een ontvangstbewijs vragen.

Veel werkneemsters verwittigen hun werkgever als ze drie maanden zwanger zijn. Maar volgens de wet kun je daarmee wachten tot zeven weken voor de vermoedelijke datum van de bevalling. Ben je zwanger van een meerling, dan moet je dat melden negen weken vóór de bevallingsdatum. Maar je hebt er alle belang bij je werkgever vroeger op de hoogte te brengen. Hij kan dan op tijd op zoek gaan naar een tijdelijke vervanger. Bovendien heb je als zwangere werkneemster rechten die andere werknemers niet hebben, zodra de werkgever op de hoogte is van je zwangerschap. Zo ben je beschermd tegen ontslag. Je hebt ook het recht om afwezig te zijn met behoud van loon om prenatale onderzoeken te ondergaan die niet buiten de werkuren kunnen plaatsvinden. Je mag geen overuren presteren, onder bepaalde voorwaarden geen nachtarbeid verrichten en geen gevaarlijk werk uitvoeren.Zorg ervoor dat je over een bewijs beschikt dat je je werkgever op de hoogte hebt gebracht. Dat doe je het beste via een aangetekend schrijven met een geneeskundig voorschrift waarin de vermoedelijke datum van de bevalling staat. Je kunt ook een medisch attest bezorgen en aan je werkgever een ontvangstbewijs vragen.