Als echtgenoten apart gaan wonen, is het steevast de vraag wie welke goederen verder gebruikt. Denk daarbij bijvoorbeeld maar aan de televisie, droogkast, de salon- en anderee meubelen. Met welke spelregels moet je rekening houden?

Afspraken maken

De echtgenoten kunnen vooreerst onderling afspraken maken over wie welke goederen tijdelijk gebruikt. Om latere discussies te vermijden, kunnen ze een lijst opmaken van wie welke goederen meeneemt. Zijn er bepaalde goederen zwaar beschadigd of stuk, dan kan dat meteen ook vermeld worden.

Op de lijst wordt best meteen ook vermeld dat die regeling enkel het tijdelijk gebruik en genot van de goederen betreft en geen definitieve verdeling inhoudt.

De rechter beslist

Raken de echtgenoten het onderling niet eens, dan kan de rechtbank beslissen wie het tijdelijk gebruik en genot van de goederen krijgt. Dat kan beslist worden in een zogenaamde procedure over voorlopige maatregelen die in de meeste echtscheidingsprocedures (waar er geen akkoord is) wordt opgestart. Doe hiervoor een beroep op de diensten van en advocaat.

Voorlopige verdeling

Het gebruik en genot dat op die manier wordt gegeven is tijdelijk. Het is dus niet omdat een van de echtgenoten het gebruik en genot van bepaalde goederen krijgt, dat die uiteindelijk ook aan hem of haar worden toebedeeld in het kader van de vereffening-verdeling van het huwelijksstelsel.

Hou er rekening mee dat de kans bestaat dat degene die gebruik maakt van de meeste goederen een gebruiksvergoeding verschuldigd is. Die kan zowel opgelegd worden voor het gebruik van een wagen als voor andere roerende goederen (zoals bijvoorbeeld meubelen).

Als echtgenoten apart gaan wonen, is het steevast de vraag wie welke goederen verder gebruikt. Denk daarbij bijvoorbeeld maar aan de televisie, droogkast, de salon- en anderee meubelen. Met welke spelregels moet je rekening houden?Afspraken makenDe echtgenoten kunnen vooreerst onderling afspraken maken over wie welke goederen tijdelijk gebruikt. Om latere discussies te vermijden, kunnen ze een lijst opmaken van wie welke goederen meeneemt. Zijn er bepaalde goederen zwaar beschadigd of stuk, dan kan dat meteen ook vermeld worden. Op de lijst wordt best meteen ook vermeld dat die regeling enkel het tijdelijk gebruik en genot van de goederen betreft en geen definitieve verdeling inhoudt.De rechter beslistRaken de echtgenoten het onderling niet eens, dan kan de rechtbank beslissen wie het tijdelijk gebruik en genot van de goederen krijgt. Dat kan beslist worden in een zogenaamde procedure over voorlopige maatregelen die in de meeste echtscheidingsprocedures (waar er geen akkoord is) wordt opgestart. Doe hiervoor een beroep op de diensten van en advocaat.Voorlopige verdelingHet gebruik en genot dat op die manier wordt gegeven is tijdelijk. Het is dus niet omdat een van de echtgenoten het gebruik en genot van bepaalde goederen krijgt, dat die uiteindelijk ook aan hem of haar worden toebedeeld in het kader van de vereffening-verdeling van het huwelijksstelsel. Hou er rekening mee dat de kans bestaat dat degene die gebruik maakt van de meeste goederen een gebruiksvergoeding verschuldigd is. Die kan zowel opgelegd worden voor het gebruik van een wagen als voor andere roerende goederen (zoals bijvoorbeeld meubelen).