Het gebeurt maar al te vaak dat mensen via een sms allerhande zaken bevestigen. Moet je daar -als het gaat om een contract- genoegen mee nemen?

Niet altijd voldoende

Een sms vormt lang niet altijd een voldoende bewijs. Contracten boven de 375 euro moeten namelijk in principe worden bewezen met een geschrift. Dat moet voldoen aan een aantal voorwaarden (beide partijen moeten dat ondertekenen, het moet worden opgemaakt in evenveel exemplaren als er partijen zijn, enz). Een sms voldoet niet aan die voorwaarden.

Bovendien kan er discussie ontstaan over de authenticiteit van een sms. Wie zegt nu eenmaal dat de eigenaar van de telefoon waarmee het bericht verzonden is dat ook zelf stuurde.

Werk met een contract

Neem dan ook geen genoegen met alleen maar een sms. Vraag aan de andere partij dat een 'echte' overeenkomst wordt opgesteld. Voor een ontwerp van verkoopovereenkomst kan je terecht bij je notaris.

Het helpt soms

Toch betekent dit niet dat een sms sowieso niets waard is. Het wordt soms beschouwd als een begin van bewijs door geschrift. Aangevuld met andere bewijsmiddelen (zoals bijvoorbeeld getuigen of vermoedens) kan het wel een bewijs uitmaken.

Bovendien kan het eventueel ook gebruikt worden om aan te tonen dat de andere partij contractonderhandelingen die in een ver gevorderd stadium waren ten onrechte verbroken heeft. Denk dan ook twee keer na vooraleer je een sms stuurt aan een verkoper of verhuurder waarin je aangeeft in te willen gaan op zijn aanbod.

Het gebeurt maar al te vaak dat mensen via een sms allerhande zaken bevestigen. Moet je daar -als het gaat om een contract- genoegen mee nemen?Een sms vormt lang niet altijd een voldoende bewijs. Contracten boven de 375 euro moeten namelijk in principe worden bewezen met een geschrift. Dat moet voldoen aan een aantal voorwaarden (beide partijen moeten dat ondertekenen, het moet worden opgemaakt in evenveel exemplaren als er partijen zijn, enz). Een sms voldoet niet aan die voorwaarden. Bovendien kan er discussie ontstaan over de authenticiteit van een sms. Wie zegt nu eenmaal dat de eigenaar van de telefoon waarmee het bericht verzonden is dat ook zelf stuurde.Neem dan ook geen genoegen met alleen maar een sms. Vraag aan de andere partij dat een 'echte' overeenkomst wordt opgesteld. Voor een ontwerp van verkoopovereenkomst kan je terecht bij je notaris.Toch betekent dit niet dat een sms sowieso niets waard is. Het wordt soms beschouwd als een begin van bewijs door geschrift. Aangevuld met andere bewijsmiddelen (zoals bijvoorbeeld getuigen of vermoedens) kan het wel een bewijs uitmaken. Bovendien kan het eventueel ook gebruikt worden om aan te tonen dat de andere partij contractonderhandelingen die in een ver gevorderd stadium waren ten onrechte verbroken heeft. Denk dan ook twee keer na vooraleer je een sms stuurt aan een verkoper of verhuurder waarin je aangeeft in te willen gaan op zijn aanbod.