Successieplanning is een noodzaak. Wie zijn successie niet voorbereidt, zadelt zijn erfgenamen mogelijk op met een financiële kater. Vaak gebeurt het dat erfgenamen moeten lenen of delen van de erfenis moeten verkopen om de erfbelasting (de vroegere successierechten) te kunnen betalen.
...