De organisaties roepen de consument dan ook op hen te contacteren in geval van problemen en roepen de minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) op om op regelmatige basis controles uit te voeren.

Een jaar na de sensibiliseringscampagne rond de problematiek van deur-aan-deurverkoop voor gas- en elektriciteitscontracten, maakt de coalitie bestaande uit Test-Aankoop, RWADE, InforGazElec, FdSS en Samenlevingsopbouw de balans op. Die valt enerzijds positief uit: meer dan 400.000 stickers werden verdeeld, geen enkele klacht werd ontvangen wegens het niet-respecteren van de sticker, een nieuwe gedragscode zit in de pijplijn en er wordt volop gesensibiliseerd. Maar anderzijds leiden deur-aan-deurverkoop en het thuis afsluiten van contracten geregeld tot klachten.

Misleiding

Onlangs bleken sommigen zich zelfs voor te doen als medewerker van de Vlaamse reguleringsinstantie VREG om zo binnen te geraken bij de consument. Nu eens werd het fabeltje gebruikt dat Luminus zou worden overgekocht door Engie en de consument bijgevolg een nieuw contract diende af te sluiten bij Engie, dan weer zegden sommigen dat Essent samenwerkte met Engie om de klant te misleiden.

Omwille van dit soort handelspraktijken, werd met steun van minister Kris Peeters een nieuwe gedragscode op poten gezet die binnenkort in werking zal treden. De vrees bestaat echter dat deze gedragscode dode letter blijft indien er geen effectieve controles plaatsvinden. De organisaties roepen dan ook de minister Kris Peeters op om zijn administratie geregeld controles te laten uitvoeren.

De organisaties roepen de consument dan ook op hen te contacteren in geval van problemen en roepen de minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) op om op regelmatige basis controles uit te voeren. Een jaar na de sensibiliseringscampagne rond de problematiek van deur-aan-deurverkoop voor gas- en elektriciteitscontracten, maakt de coalitie bestaande uit Test-Aankoop, RWADE, InforGazElec, FdSS en Samenlevingsopbouw de balans op. Die valt enerzijds positief uit: meer dan 400.000 stickers werden verdeeld, geen enkele klacht werd ontvangen wegens het niet-respecteren van de sticker, een nieuwe gedragscode zit in de pijplijn en er wordt volop gesensibiliseerd. Maar anderzijds leiden deur-aan-deurverkoop en het thuis afsluiten van contracten geregeld tot klachten. Onlangs bleken sommigen zich zelfs voor te doen als medewerker van de Vlaamse reguleringsinstantie VREG om zo binnen te geraken bij de consument. Nu eens werd het fabeltje gebruikt dat Luminus zou worden overgekocht door Engie en de consument bijgevolg een nieuw contract diende af te sluiten bij Engie, dan weer zegden sommigen dat Essent samenwerkte met Engie om de klant te misleiden. Omwille van dit soort handelspraktijken, werd met steun van minister Kris Peeters een nieuwe gedragscode op poten gezet die binnenkort in werking zal treden. De vrees bestaat echter dat deze gedragscode dode letter blijft indien er geen effectieve controles plaatsvinden. De organisaties roepen dan ook de minister Kris Peeters op om zijn administratie geregeld controles te laten uitvoeren.