Concreet roept de consumentenorganisatie onder meer op om met een sticker aan te geven "NEE" te zeggen tegen leurders en om overtreders aan te geven bij de federale overheidsdienst (FOD) Economie. Er zijn vooral klachten over de grotere leveranciers, klinkt het.

"Klachten over huis-aan-huisverkoop zijn schering en inslag", zegt Test-Aankoop. Verkopers zetten de vaak oudere slachtoffers onder druk om een contract te ondertekenen en verkopen vaak te dure contracten.

"We hebben zelfs weet van verkopers die contracten verkopen aan mensen met een sociaal tarief. Zij doen daar geen enkel voordeel mee, want ze hebben al het laagste tarief", zegt Mieke Clymans van Samenlevingsopbouw, een van de vzw's die de actie steunen. Zij wijst vooral de grotere leveranciers met de vinger. "We krijgen vooral veel klachten over ENI, Essent, Electrabel en Luminus", zegt ze.

Valkuilen huis-aan-huisverkoop

"Het beste zou zijn om het probleem op het Europese niveau aan te pakken, maar dat is moeilijk en tijdrovend"

Om dergelijke praktijken aan te pakken, lanceert Test-Aankoop samen het Waalse RWADE, het Brusselse InforGazElec en het Vlaamse Samenlevingsopbouw een campagne om de bevolking te wijzen op de valkuilen van huis-aan-huisverkoop.

Consumenten die ten prooi zijn gevallen van een leurder kunnen onder meer informatie raadplegen in een brochure die de consumentenorganisatie heeft uitgewerkt. "Ze bevat niet alleen algemeen advies, maar ook veel praktische tips voor wie een misbruik wenst te signaleren en klacht wenst in te dienen", klinkt het. "Een van de belangrijkste tips is trouwens dat de consument hoe dan ook het recht heeft binnen 14 kalenderdagen een contract dat via huis-aan-huisverkoop werd bezegeld, op te zeggen."

Enkele tips:

1. Onderteken bij deur-aan-deur-verkoop nooit iets.

2. Geef geen persoonlijke informatie.

3. Vergelijk de aanbiedingen van de leveranciers via vergelijkingsmodules.

4. Je hebt recht om binnen 14 kalenderdag een contract dat via huis-aan-huisverkoop werd bezegeld, op te zeggen.

5. Je kan steeds van leverancier veranderen zonder bijkomende kosten.

"Het beste zou zijn om het probleem op het Europese niveau aan te pakken, maar dat is moeilijk en tijdrovend. Daarom hebben we een alternatief gezocht", zegt Julie Frère van Test-Aankoop.

Concreet heeft Test-Aankoop een sticker ontwikkeld met daarop "STOP, geen verkoop aan de deur". De stickers zullen te verkrijgen zijn via het magazine van Test-Aankoop of bij de deelnemende vzw's. De organisaties vragen om die duidelijk op te hangen bij de brievenbus of de deurbel. "Negeert een verkoper zo'n bericht, kan dat beschouwd worden als een agressieve handelspraktijk. De consument kan daarvoor klacht indienen bij de FOD Economie", luidt het.

Reactie Febeg

"Dit schept een beeld dat de energieleveranciers systematisch oneerlijke praktijken zouden toepassen, wat onjuist is"

De Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (Febeg) stelt dat Test-Aankoop een "partijdig en onvolledig beeld van de huis-aan-huisverkoop" geeft. "Dit schept een beeld dat de energieleveranciers systematisch oneerlijke praktijken zouden toepassen, wat onjuist is", luidt het. De federatie wil dan ook op de positieve aspecten wijzen. Een daarvan is dat leveranciers via huis-aan-huisverkoop ook personen kunnen bereiken die niet actief gebruikmaken van de vrijgemaakte energiemarkt, klinkt het.

Febeg wijst daarnaast op de gedragscode van het consumentenakkoord dat door zijn leden werd ondertekend en geeft aan dat er controlemechanismen voorzien zijn. "Als een vertegenwoordiger of onderaannemer de normen niet respecteert, dan worden er zeer snel corrigerende maatregelen genomen", luidt het.

Om tegemoet te komen aan eventuele kritiek stelt Febeg wel voor om een kwaliteitslabel op te richten onder de hoede van de overheid. "De huis-aan-huisverkoop is een belangrijk kanaal voor de dynamiek van de markt. De leveranciers zijn van mening dat deze aanpak voortdurend moet worden verbeterd", zegt de federatie. "Onze leden verbinden zich ertoe om opleidingen en controles verder te ontwikkelen."(Belga/NS)

Concreet roept de consumentenorganisatie onder meer op om met een sticker aan te geven "NEE" te zeggen tegen leurders en om overtreders aan te geven bij de federale overheidsdienst (FOD) Economie. Er zijn vooral klachten over de grotere leveranciers, klinkt het. "Klachten over huis-aan-huisverkoop zijn schering en inslag", zegt Test-Aankoop. Verkopers zetten de vaak oudere slachtoffers onder druk om een contract te ondertekenen en verkopen vaak te dure contracten. "We hebben zelfs weet van verkopers die contracten verkopen aan mensen met een sociaal tarief. Zij doen daar geen enkel voordeel mee, want ze hebben al het laagste tarief", zegt Mieke Clymans van Samenlevingsopbouw, een van de vzw's die de actie steunen. Zij wijst vooral de grotere leveranciers met de vinger. "We krijgen vooral veel klachten over ENI, Essent, Electrabel en Luminus", zegt ze. Om dergelijke praktijken aan te pakken, lanceert Test-Aankoop samen het Waalse RWADE, het Brusselse InforGazElec en het Vlaamse Samenlevingsopbouw een campagne om de bevolking te wijzen op de valkuilen van huis-aan-huisverkoop. Consumenten die ten prooi zijn gevallen van een leurder kunnen onder meer informatie raadplegen in een brochure die de consumentenorganisatie heeft uitgewerkt. "Ze bevat niet alleen algemeen advies, maar ook veel praktische tips voor wie een misbruik wenst te signaleren en klacht wenst in te dienen", klinkt het. "Een van de belangrijkste tips is trouwens dat de consument hoe dan ook het recht heeft binnen 14 kalenderdagen een contract dat via huis-aan-huisverkoop werd bezegeld, op te zeggen." "Het beste zou zijn om het probleem op het Europese niveau aan te pakken, maar dat is moeilijk en tijdrovend. Daarom hebben we een alternatief gezocht", zegt Julie Frère van Test-Aankoop. Concreet heeft Test-Aankoop een sticker ontwikkeld met daarop "STOP, geen verkoop aan de deur". De stickers zullen te verkrijgen zijn via het magazine van Test-Aankoop of bij de deelnemende vzw's. De organisaties vragen om die duidelijk op te hangen bij de brievenbus of de deurbel. "Negeert een verkoper zo'n bericht, kan dat beschouwd worden als een agressieve handelspraktijk. De consument kan daarvoor klacht indienen bij de FOD Economie", luidt het. De Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (Febeg) stelt dat Test-Aankoop een "partijdig en onvolledig beeld van de huis-aan-huisverkoop" geeft. "Dit schept een beeld dat de energieleveranciers systematisch oneerlijke praktijken zouden toepassen, wat onjuist is", luidt het. De federatie wil dan ook op de positieve aspecten wijzen. Een daarvan is dat leveranciers via huis-aan-huisverkoop ook personen kunnen bereiken die niet actief gebruikmaken van de vrijgemaakte energiemarkt, klinkt het.Febeg wijst daarnaast op de gedragscode van het consumentenakkoord dat door zijn leden werd ondertekend en geeft aan dat er controlemechanismen voorzien zijn. "Als een vertegenwoordiger of onderaannemer de normen niet respecteert, dan worden er zeer snel corrigerende maatregelen genomen", luidt het.Om tegemoet te komen aan eventuele kritiek stelt Febeg wel voor om een kwaliteitslabel op te richten onder de hoede van de overheid. "De huis-aan-huisverkoop is een belangrijk kanaal voor de dynamiek van de markt. De leveranciers zijn van mening dat deze aanpak voortdurend moet worden verbeterd", zegt de federatie. "Onze leden verbinden zich ertoe om opleidingen en controles verder te ontwikkelen."(Belga/NS)