Het aantal mensen in België met een leefloon heeft in 2015 een nieuw hoogtepunt bereikt. Maandelijks hebben in 2015 gemiddeld 115.137 mensen aangeklopt bij het OCMW. Dat zijn er 12,4 procent meer dan in 2014. Vooral het aandeel 18- tot 24-jarigen onder de leefloners - bijna een op de drie - is zorgwekkend, meldt de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI) vrijdag.

Toename in alle provincies

De stijging van het aantal leefloners is in alle gewesten merkbaar. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telde er vorig jaar gemiddeld 32.688 (+8,6 procent), Vlaanderen 27.035 (+9,4 procent) en het Waals gewest 55.414 (+16,5 procent). De sterke toename kan niet enkel meer toegeschreven worden aan de gevolgen van de financiële en economische crisis, luidt het in een persbericht. Ook de hervorming van de werkloosheidsreglementering - het wegvallen van de inschakelingsuitkering sinds 1 januari 2015 - 'heeft een grote impact op de leefloonpopulatie'.

'Hoger leefloon'

In een reactie op de cijfers van de POD MI pleit de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) voor een duidelijke verhoging van het leefloon. "De bedragen moeten sowieso omhoog, in de richting van de Europese armoedegrens. Nu zitten we daar zwaar onder", stelt Nathalie Debast, stafmedewerker armoede bij VVSG.

"Vanaf april worden de leeflonen wel verhoogd, maar dat blijft toch onvoldoende. Een gezin met twee volwassenen en twee kinderen krijgt maandelijks 1.134 euro. Zelfs met kinderbijslag erbij, is dat nog altijd 890 euro onder de Europese armoedegrens."

Daarnaast moet er ook meer rekening worden gehouden met het aantal kinderen. "Momenteel geldt telkens hetzelfde bedrag, of je nu één of drie kinderen ten laste hebt. Maar dat is uiteraard niet realistisch, want met de kinderbijslag kan niet alles worden gedekt."

'

Samenwonen wordt afgestraft'

Een ander punt van kritiek is dat de leefloonwet mensen niet aanmoedigt om samen te gaan wonen, hoewel het delen van kosten wel een oplossing kan bieden. "Met de huidige wetgeving wordt samenwonen zelfs afgestraft. Een alleenstaande vrouw met kind, krijgt bijvoorbeeld iets meer dan 1.100 euro. Maar als ze met een man met een leefloon gaat samenwonen, dan blijft datzelfde bedrag gelden voor het hele gezin", aldus Debast.

De VVSG wijst tot slot ook op de stijgende huur- en energieprijzen, die de omstandigheden voor de leefloners nog meer bemoeilijken. "Wanneer je als leefloner aangewezen bent op de private huurmarkt, kom je in de problemen. Dat is niet te betalen". (Belga/BO)

Het aantal mensen in België met een leefloon heeft in 2015 een nieuw hoogtepunt bereikt. Maandelijks hebben in 2015 gemiddeld 115.137 mensen aangeklopt bij het OCMW. Dat zijn er 12,4 procent meer dan in 2014. Vooral het aandeel 18- tot 24-jarigen onder de leefloners - bijna een op de drie - is zorgwekkend, meldt de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI) vrijdag.De stijging van het aantal leefloners is in alle gewesten merkbaar. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telde er vorig jaar gemiddeld 32.688 (+8,6 procent), Vlaanderen 27.035 (+9,4 procent) en het Waals gewest 55.414 (+16,5 procent). De sterke toename kan niet enkel meer toegeschreven worden aan de gevolgen van de financiële en economische crisis, luidt het in een persbericht. Ook de hervorming van de werkloosheidsreglementering - het wegvallen van de inschakelingsuitkering sinds 1 januari 2015 - 'heeft een grote impact op de leefloonpopulatie'. In een reactie op de cijfers van de POD MI pleit de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) voor een duidelijke verhoging van het leefloon. "De bedragen moeten sowieso omhoog, in de richting van de Europese armoedegrens. Nu zitten we daar zwaar onder", stelt Nathalie Debast, stafmedewerker armoede bij VVSG. "Vanaf april worden de leeflonen wel verhoogd, maar dat blijft toch onvoldoende. Een gezin met twee volwassenen en twee kinderen krijgt maandelijks 1.134 euro. Zelfs met kinderbijslag erbij, is dat nog altijd 890 euro onder de Europese armoedegrens." Daarnaast moet er ook meer rekening worden gehouden met het aantal kinderen. "Momenteel geldt telkens hetzelfde bedrag, of je nu één of drie kinderen ten laste hebt. Maar dat is uiteraard niet realistisch, want met de kinderbijslag kan niet alles worden gedekt." 'Een ander punt van kritiek is dat de leefloonwet mensen niet aanmoedigt om samen te gaan wonen, hoewel het delen van kosten wel een oplossing kan bieden. "Met de huidige wetgeving wordt samenwonen zelfs afgestraft. Een alleenstaande vrouw met kind, krijgt bijvoorbeeld iets meer dan 1.100 euro. Maar als ze met een man met een leefloon gaat samenwonen, dan blijft datzelfde bedrag gelden voor het hele gezin", aldus Debast. De VVSG wijst tot slot ook op de stijgende huur- en energieprijzen, die de omstandigheden voor de leefloners nog meer bemoeilijken. "Wanneer je als leefloner aangewezen bent op de private huurmarkt, kom je in de problemen. Dat is niet te betalen". (Belga/BO)