Het was de bedoeling dat er enkel over de ontvankelijkheid van de groepsvordering zou gepleit worden vandaag, maar Volkswagen en D'Ieteren hebben meteen om een uitstel gevraagd. Na een beraadslaging is de rechtbank ingegaan op de vraag. Op 17 oktober wordt een conclusiekalender bepaald.
...