Het gaat specifiek om zaken waar foutloze aansprakelijkheid geldt, verduidelijkt justitieminister Koen Geens (CD&V), die daar donderdag groen licht voor kreeg van de federale ministerraad.

De essentie van foutloze aansprakelijkheid is dat slachtoffers een schadevergoeding kunnen krijgen zonder dat de eventuele fout moet worden bewezen. In sommige gevallen zou het immers onredelijk zijn om de bewijslast van de fout bij het slachtoffer te leggen. Doorheen de jaren is onder meer foutloze aansprakelijkheid ingevoerd voor schade door het pompen van grondwater, het vervoer van gasachtige producten, giftig afval, brand en ontploffing en bodemsaneringen.

Snellere vergoeding

Niettemin kan het vandaag soms nog lang duren voor de slachtoffers effectief vergoed worden voor hun schade, zoals medische kosten of inkomensverlies. Zeker bij grote en complexe rampen kan een schadevergoeding lang op zich laten wachten, aangezien de zaak eerst juridisch helemaal afgehandeld moet zijn. Denk bijvoorbeeld aan de gasramp in Gellingen van 2004 en de treinramp in Wetteren van 2013.

Het nieuwe wetsontwerp van Geens past daar nu een mouw aan. Zo zullen benadeelden veel sneller vergoed worden in gevallen waar er geen fout bewezen moet worden. De tekst wil ook vermijden dat nog veel vertraging wordt opgelopen door het aanwenden van allerhande procesmiddelen, bijvoorbeeld wanneer er meerdere aansprakelijken zijn die de schadelast meoten verdelen. En Geens sleutelt ook aan de coördinatie van het deskundigenonderzoek, wat de procedure eveneens sneller en efficiënter moet maken.

De nieuwe procedure zal meteen van toepassing zijn op hangende geschillen, verzekert de Justitieminister nog. Terrorisme valt niet onder de gevallen van foutloze aansprakelijkheid.

Het gaat specifiek om zaken waar foutloze aansprakelijkheid geldt, verduidelijkt justitieminister Koen Geens (CD&V), die daar donderdag groen licht voor kreeg van de federale ministerraad. De essentie van foutloze aansprakelijkheid is dat slachtoffers een schadevergoeding kunnen krijgen zonder dat de eventuele fout moet worden bewezen. In sommige gevallen zou het immers onredelijk zijn om de bewijslast van de fout bij het slachtoffer te leggen. Doorheen de jaren is onder meer foutloze aansprakelijkheid ingevoerd voor schade door het pompen van grondwater, het vervoer van gasachtige producten, giftig afval, brand en ontploffing en bodemsaneringen. Niettemin kan het vandaag soms nog lang duren voor de slachtoffers effectief vergoed worden voor hun schade, zoals medische kosten of inkomensverlies. Zeker bij grote en complexe rampen kan een schadevergoeding lang op zich laten wachten, aangezien de zaak eerst juridisch helemaal afgehandeld moet zijn. Denk bijvoorbeeld aan de gasramp in Gellingen van 2004 en de treinramp in Wetteren van 2013. Het nieuwe wetsontwerp van Geens past daar nu een mouw aan. Zo zullen benadeelden veel sneller vergoed worden in gevallen waar er geen fout bewezen moet worden. De tekst wil ook vermijden dat nog veel vertraging wordt opgelopen door het aanwenden van allerhande procesmiddelen, bijvoorbeeld wanneer er meerdere aansprakelijken zijn die de schadelast meoten verdelen. En Geens sleutelt ook aan de coördinatie van het deskundigenonderzoek, wat de procedure eveneens sneller en efficiënter moet maken. De nieuwe procedure zal meteen van toepassing zijn op hangende geschillen, verzekert de Justitieminister nog. Terrorisme valt niet onder de gevallen van foutloze aansprakelijkheid.