De Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders heeft ook een contactpersoon aangesteld die alle vragen zal coördineren die aan de Commissie gericht zijn.

Onder bepaalde voorwaarden kan een slachtoffer van een opzettelijke gewelddaad, als nabestaande, als naaste verwant van een vermiste persoon of als ouder van een minderjarig slachtoffer, zich wenden tot de Commissie.

De nationaliteit of het verblijfsstatuut van de betrokkenen hebben geen belang. Indien de feiten zich in België voordeden, kan de Commissie financiële hulp verlenen aan alle slachtoffers, ook als de dader onbekend blijft of ontoerekeningsvatbaar is verklaard.

Breed spectrum aan kosten

De Commissie voorziet een breed spectrum aan kosten waarvoor ze bijstand kan verlenen. "De Commissie kan een billijke steun toekennen, maar garandeert geen volledige schadevergoeding", luidt het in een mededeling. Het gaat vooralsnog om subsidiaire subsidiëring. In de eerste plaats wordt bekeken of iemand een beroep kan doen op de klassieke kanalen, zoals een verzekeringsinstelling of mutualiteiten. Nadien wordt bekeken of ook de Commissie een tussenkomst kan garanderen.

Het slachtoffer kan een formulier invullen en per aangetekende brief opsturen naar de Commissie. Dat formulier is terug te vinden via de website van de FOD Justitie. Slachtoffers die vragen hebben over de gerechtelijke procedure of die zich burgerlijke partij willen stellen, kunnen contact opnemen met Slachtofferonthaal. (Belga/NS)

De Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders heeft ook een contactpersoon aangesteld die alle vragen zal coördineren die aan de Commissie gericht zijn. Onder bepaalde voorwaarden kan een slachtoffer van een opzettelijke gewelddaad, als nabestaande, als naaste verwant van een vermiste persoon of als ouder van een minderjarig slachtoffer, zich wenden tot de Commissie. De nationaliteit of het verblijfsstatuut van de betrokkenen hebben geen belang. Indien de feiten zich in België voordeden, kan de Commissie financiële hulp verlenen aan alle slachtoffers, ook als de dader onbekend blijft of ontoerekeningsvatbaar is verklaard. De Commissie voorziet een breed spectrum aan kosten waarvoor ze bijstand kan verlenen. "De Commissie kan een billijke steun toekennen, maar garandeert geen volledige schadevergoeding", luidt het in een mededeling. Het gaat vooralsnog om subsidiaire subsidiëring. In de eerste plaats wordt bekeken of iemand een beroep kan doen op de klassieke kanalen, zoals een verzekeringsinstelling of mutualiteiten. Nadien wordt bekeken of ook de Commissie een tussenkomst kan garanderen. Het slachtoffer kan een formulier invullen en per aangetekende brief opsturen naar de Commissie. Dat formulier is terug te vinden via de website van de FOD Justitie. Slachtoffers die vragen hebben over de gerechtelijke procedure of die zich burgerlijke partij willen stellen, kunnen contact opnemen met Slachtofferonthaal. (Belga/NS)