Stel dat je zoon, die onlangs getrouwd is, binnenkort gaat bouwen. Je wilt hem financieel helpen door een renteloze lening te geven op naam van je zoon en je schoondochter. Bovendien is het niet de bedoeling dat ze de lening moeten kwijt schelden.

Lening geven

Als je het geld gewoon schenkt via een bankgift, dan ben je niet zeker dat het geld voor de bouw zal gebruikt worden. Je kan eventueel wel een last (investering in onroerend goed) koppelen aan de bankgift door dit op te nemen in de pacte adjoint of de aangetekende brieven.

In plaats van een bankgift, kan je het geld ook geven aan je zoon door hem het geld te lenen. Het voordeel is dan dat je 100 procent de controle behoudt. Want pas als je zoon dat geld echt gebruikt heeft voor de bouw, scheld je de renteloze lening kwijt.

Lening kwijtschelden

Het kwijtschelden kan op elk moment via een gewoon bewijsdocument (pacte adjoint) of via aangetekende brieven (zie model hieronder). Belangrijk is dat je uitdrukkelijk stelt dat die bepaalde lening niet meer verder terugbetaald hoeft te worden.

Je schrijft dus dat je 'de lening kwijtscheldt zonder enige tegenprestatie'. Het gaat om een onrechtstreekse schenking, zodat er geen schenkingsrechten en ook geen successierechten moeten betaald worden als je nog 3 jaar in leven blijft. Zoals bij een bankgift, speelt dus ook hier de 3 jaar (vanaf de kwijtschelding).

Stel dat je zoon, die onlangs getrouwd is, binnenkort gaat bouwen. Je wilt hem financieel helpen door een renteloze lening te geven op naam van je zoon en je schoondochter. Bovendien is het niet de bedoeling dat ze de lening moeten kwijt schelden.Als je het geld gewoon schenkt via een bankgift, dan ben je niet zeker dat het geld voor de bouw zal gebruikt worden. Je kan eventueel wel een last (investering in onroerend goed) koppelen aan de bankgift door dit op te nemen in de pacte adjoint of de aangetekende brieven. In plaats van een bankgift, kan je het geld ook geven aan je zoon door hem het geld te lenen. Het voordeel is dan dat je 100 procent de controle behoudt. Want pas als je zoon dat geld echt gebruikt heeft voor de bouw, scheld je de renteloze lening kwijt. Het kwijtschelden kan op elk moment via een gewoon bewijsdocument (pacte adjoint) of via aangetekende brieven (zie model hieronder). Belangrijk is dat je uitdrukkelijk stelt dat die bepaalde lening niet meer verder terugbetaald hoeft te worden. Je schrijft dus dat je 'de lening kwijtscheldt zonder enige tegenprestatie'. Het gaat om een onrechtstreekse schenking, zodat er geen schenkingsrechten en ook geen successierechten moeten betaald worden als je nog 3 jaar in leven blijft. Zoals bij een bankgift, speelt dus ook hier de 3 jaar (vanaf de kwijtschelding).