Bij een overlijden krijgt de overlevende partner vaak het vruchtgebruik van bepaalde (on)roerende goederen en de andere erfgenamen de blote eigendom. Om de waarde van dat vruchtgebruik te bepalen bestaat een tabel. Die tabel is sinds 17 juli 2016 bijgewerkt.

De opsplitsing kan nadelig zijn

De opsplitsing van het eigendomsrecht tussen een blote eigenaar en een vruchtgebruiker veroorzaakt wel eens problemen. De blote eigenaar mag namelijk geen gebruik maken van het goed (maar moet wel eventueel bepaalde herstellingen doen), terwijl de vruchtgebruiker op zijn beurt de eigendom niet mag verkopen. De wet geeft dan ook de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden het vruchtgebruik om te zetten.

Bovendien kunnen de vruchtgebruiker en blote eigenaar eventueel overeenkomen het goed te verkopen en de opbrengst te verdelen. De tabel geeft dan aan hoe die verdeling kan gebeuren.

Wat is de waarde?

Hierbij is het van belang te weten wat het vruchtgebruik juist waard is. De wetgever heeft daarvoor een tabel uitgewerkt die jaarlijks wordt aangepast. Op 17 juli van dit jaar trad een nieuwe tabel in werking. De tabel vind je terug op de digitale versie van het Belgisch Staatsblad

De waarde van het vruchtgebruik hangt daarbij af van het geslacht van de vruchtgebruiker en van zij of haar leeftijd. Zo bedraagt de waarde van het vruchtgebruik voor een 65-jarige vrouw bijvoorbeeld 25,78 procent van de waarde in volle eigendom.

Niet voor successierechten

De tabel in kwestie geldt niet voor het berekenen van successierechten. De fiscale wetgever gebruikt daarvoor een andere tabel die niet jaarlijks wordt aangepast.

Bij een overlijden krijgt de overlevende partner vaak het vruchtgebruik van bepaalde (on)roerende goederen en de andere erfgenamen de blote eigendom. Om de waarde van dat vruchtgebruik te bepalen bestaat een tabel. Die tabel is sinds 17 juli 2016 bijgewerkt.De opsplitsing van het eigendomsrecht tussen een blote eigenaar en een vruchtgebruiker veroorzaakt wel eens problemen. De blote eigenaar mag namelijk geen gebruik maken van het goed (maar moet wel eventueel bepaalde herstellingen doen), terwijl de vruchtgebruiker op zijn beurt de eigendom niet mag verkopen. De wet geeft dan ook de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden het vruchtgebruik om te zetten. Bovendien kunnen de vruchtgebruiker en blote eigenaar eventueel overeenkomen het goed te verkopen en de opbrengst te verdelen. De tabel geeft dan aan hoe die verdeling kan gebeuren.Hierbij is het van belang te weten wat het vruchtgebruik juist waard is. De wetgever heeft daarvoor een tabel uitgewerkt die jaarlijks wordt aangepast. Op 17 juli van dit jaar trad een nieuwe tabel in werking. De tabel vind je terug op de digitale versie van het Belgisch Staatsblad De waarde van het vruchtgebruik hangt daarbij af van het geslacht van de vruchtgebruiker en van zij of haar leeftijd. Zo bedraagt de waarde van het vruchtgebruik voor een 65-jarige vrouw bijvoorbeeld 25,78 procent van de waarde in volle eigendom.De tabel in kwestie geldt niet voor het berekenen van successierechten. De fiscale wetgever gebruikt daarvoor een andere tabel die niet jaarlijks wordt aangepast.