Leren op de werkplek of 'duaal leren' biedt een aantal voordelen. Leerlingen doen meteen werkervaring op en ontwikkelen vaardigheden die later goed van pas zullen komen: communiceren, omgaan met feedback, werken met deadlines, enzovoort. Daardoor vinden ze na hun studie makkelijker een job.

Via het proefproject 'Schoolbank op de werkplek' organiseren 34 scholen en vijf Syntra-lesplaatsen voor het schooljaar 2016-2017 zeven beroeps- en technische opleidingen. Die hebben betrekking op elektromechanische technieken, elektrische installaties, groenaanleg en -beheer, chemische procestechnieken, haarverzorging, zorgkunde en ruwbouw.

Hoe werkt het?

De klassenraad of het begeleidingsteam van de deelnemende opleidingsinstelling adviseert of een jongere klaar is voor duaal leren. Is dat het geval, dan helpt een trajectbegeleider hem om een werkplek te vinden. Na een intakegesprek wordt een overeenkomst gesloten tussen de leerling, de school en het betrokken bedrijf.

Hoeveel uren per week op de werkvloer van een bepaald bedrijf geleerd wordt, hangt af van de studierichting. Gaat het om minder dan 20 uur, dan krijgt de student geen leervergoeding. Vanaf 20 uur per week bedraagt die vergoeding maximaal 520 euro per maand. De jongere bouwt ook een aantal socialezekerheidsrechten op, terwijl de ouders steeds het recht op kindergeld behouden.

Leren op de werkplek of 'duaal leren' biedt een aantal voordelen. Leerlingen doen meteen werkervaring op en ontwikkelen vaardigheden die later goed van pas zullen komen: communiceren, omgaan met feedback, werken met deadlines, enzovoort. Daardoor vinden ze na hun studie makkelijker een job. Via het proefproject 'Schoolbank op de werkplek' organiseren 34 scholen en vijf Syntra-lesplaatsen voor het schooljaar 2016-2017 zeven beroeps- en technische opleidingen. Die hebben betrekking op elektromechanische technieken, elektrische installaties, groenaanleg en -beheer, chemische procestechnieken, haarverzorging, zorgkunde en ruwbouw. De klassenraad of het begeleidingsteam van de deelnemende opleidingsinstelling adviseert of een jongere klaar is voor duaal leren. Is dat het geval, dan helpt een trajectbegeleider hem om een werkplek te vinden. Na een intakegesprek wordt een overeenkomst gesloten tussen de leerling, de school en het betrokken bedrijf.Hoeveel uren per week op de werkvloer van een bepaald bedrijf geleerd wordt, hangt af van de studierichting. Gaat het om minder dan 20 uur, dan krijgt de student geen leervergoeding. Vanaf 20 uur per week bedraagt die vergoeding maximaal 520 euro per maand. De jongere bouwt ook een aantal socialezekerheidsrechten op, terwijl de ouders steeds het recht op kindergeld behouden.