Een vrouw eiste een onderhoudsuitkering van haar voormalige echtgenoot. De man vond dat hij niet hoefde te betalen. De vrouw kon gaan werken. Ze was de eigenaar van een huis dat ze niet verhuurde. Als ze wilde, kon ze in die woning intrekken om huur uit te sparen, of ze kon die verhuren.

Het hof van beroep in Antwerpen volgde de redenering van de man. Bij de beoordeling of er een onderhoudsuitkering verschuldigd is, mag rekening worden gehouden met de mogelijkheden die de onderhoudsgerechtigde heeft om inkomsten te verwerven.

Als de vrouw dat niet doet en haar woning laat leegstaan, kan de rechtbank uitgaan van een fictief inkomen.

Een vrouw eiste een onderhoudsuitkering van haar voormalige echtgenoot. De man vond dat hij niet hoefde te betalen. De vrouw kon gaan werken. Ze was de eigenaar van een huis dat ze niet verhuurde. Als ze wilde, kon ze in die woning intrekken om huur uit te sparen, of ze kon die verhuren. Het hof van beroep in Antwerpen volgde de redenering van de man. Bij de beoordeling of er een onderhoudsuitkering verschuldigd is, mag rekening worden gehouden met de mogelijkheden die de onderhoudsgerechtigde heeft om inkomsten te verwerven. Als de vrouw dat niet doet en haar woning laat leegstaan, kan de rechtbank uitgaan van een fictief inkomen.