Ook fietsers moeten zich aan spelregels houden als ze deelnemen aan het verkeer. Doen ze dat niet dan begaan zij een verkeersovertreding en kunnen ze beboet worden.

Op het voetpad binnen de bebouwde kom?

Binnen de bebouwde kom mogen fietsers niet op het voetpad rijden. Er bestaat een uitzondering op die regel voor kinderen die jonger zijn dan 9 jaar. Zij mogen wel op het voetpad rijden als hun fiets uitgerust is met wielen met een diameter van maximum 50 cm. De fietsertjes mogen bovendien de andere weggebruikers niet in gevaar brengen.

En buiten de bebouwde kom?

Daar mogen de fietsers wel op het voetpad rijden als er geen berijdbaar fietspad is. De fietser moet dan wel rechts in de gevolgde rijrichting rijden. Hij moet bovendien ook voorrang verlenen aan de andere gebruikers van het voetpad.

Naast elkaar rijden?

Fietsers mogen maximum met twee naast elkaar fietsen op de rijbaan op voorwaarde dat er geen fietspad is. Met drie of zelfs vier naast elkaar rijden mag dus nooit.

Op deze regel bestaat ook weer een uitzondering. Zo moeten fietsers buiten de bebouwde kom achter elkaar rijden als een achteropkomend voertuig nadert. Ze moeten ook achter elkaar rijden als een tegenligger door het naast elkaar rijden zou verhinderd worden om door te rijden. Deze laatste uitzondering geldt zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

Ook fietsers moeten zich aan spelregels houden als ze deelnemen aan het verkeer. Doen ze dat niet dan begaan zij een verkeersovertreding en kunnen ze beboet worden.Binnen de bebouwde kom mogen fietsers niet op het voetpad rijden. Er bestaat een uitzondering op die regel voor kinderen die jonger zijn dan 9 jaar. Zij mogen wel op het voetpad rijden als hun fiets uitgerust is met wielen met een diameter van maximum 50 cm. De fietsertjes mogen bovendien de andere weggebruikers niet in gevaar brengen.Daar mogen de fietsers wel op het voetpad rijden als er geen berijdbaar fietspad is. De fietser moet dan wel rechts in de gevolgde rijrichting rijden. Hij moet bovendien ook voorrang verlenen aan de andere gebruikers van het voetpad.Fietsers mogen maximum met twee naast elkaar fietsen op de rijbaan op voorwaarde dat er geen fietspad is. Met drie of zelfs vier naast elkaar rijden mag dus nooit.Op deze regel bestaat ook weer een uitzondering. Zo moeten fietsers buiten de bebouwde kom achter elkaar rijden als een achteropkomend voertuig nadert. Ze moeten ook achter elkaar rijden als een tegenligger door het naast elkaar rijden zou verhinderd worden om door te rijden. Deze laatste uitzondering geldt zowel binnen als buiten de bebouwde kom.